Doorgaan naar inhoud

Waarom sterven mensen?

Waarom sterven mensen?

Het antwoord uit de Bijbel

 Het is logisch dat we ons afvragen waarom mensen sterven, vooral als we iemand verliezen die ons dierbaar is. De Bijbel zegt: „De angel die de dood veroorzaakt, is de zonde” (1 Korinthiërs 15:56).

Waarom zondigen alle mensen en sterven ze?

 De eerste mensen, Adam en Eva, verloren hun leven omdat ze tegen God hadden gezondigd (Genesis 3:17-19). De dood was de enige mogelijke afloop van hun opstand tegen God omdat bij hem „de bron van het leven” is (Psalm 36:9; Genesis 2:17).

 Adam heeft de zonde aan al zijn nakomelingen doorgegeven. De Bijbel zegt dat „door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden” (Romeinen 5:12). Alle mensen sterven omdat ze allemaal zondigen (Romeinen 3:23).

Geen dood meer

 God belooft dat er een tijd komt dat hij „werkelijk de dood voor eeuwig [zal] verzwelgen” (Jesaja 25:8). Om een eind te maken aan de dood, moet hij een eind maken aan de oorzaak ervan: zonde. Hij zal dat doen via Jezus Christus, die „de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29; 1 Johannes 1:7).