Het antwoord uit de Bijbel

Zowel uit de Bijbel als uit ervaringen van mensen blijkt dat God gebeden verhoort. In de Bijbel staat: „Hij [God] vervult de wensen van wie hem eren, hij hoort hun hulpgeroep en redt hen” (Psalm 145:19, Groot Nieuws Bijbel). Maar of God onze gebeden verhoort, hangt grotendeels van onszelf af.

Wat God belangrijk vindt

  • Bid tot God en niet tot Jezus, Maria, heiligen, engelen of beelden. Alleen Jehovah is de „Hoorder van het gebed” (Psalm 65:2).

  • Bid in overeenstemming met Gods wil, zijn vereisten, die in de Bijbel staan (1 Johannes 5:14).

  • Bid in Jezus’ naam om zijn autoriteit te erkennen. „Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij”, zei Jezus (Johannes 14:6).

  • Bid in geloof. Zo nodig kunnen we om meer geloof vragen (Mattheüs 21:22; Lukas 17:5).

  • Wees nederig en oprecht. De Bijbel zegt: „Jehovah is hoog, en toch ziet hij de nederige” (Psalm 138:6).

  • Volhard. Jezus zei: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden” (Lukas 11:9).

Wat God niet belangrijk vindt

  • Ras of nationaliteit. ’God is niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

  • Lichaamshouding. We kunnen tot God bidden terwijl we zitten, knielen of staan (1 Kronieken 17:16; Daniël 6:10; Markus 11:25).

  • Of iemand hardop bidt of in zichzelf. God beantwoordt ook gebeden die in stilte worden opgezonden (Nehemia 2:1-6).

  • Of iemands zorgen ernstig zijn of niet zo belangrijk. God spoort ons aan om ’al onze bezorgdheid op hem te werpen, want hij zorgt voor ons’ (1 Petrus 5:7).