Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Zal God mijn gebeden verhoren?

Het antwoord uit de Bijbel

Zowel uit de Bijbel als uit ervaringen van mensen blijkt dat God gebeden verhoort. In de Bijbel staat: „Hij [God] vervult de wensen van wie hem eren, hij hoort hun hulpgeroep en redt hen” (Psalm 145:19, Groot Nieuws Bijbel). Maar of God onze gebeden verhoort, hangt grotendeels van onszelf af.

Wat God belangrijk vindt

  • Bid tot God en niet tot Jezus, Maria, heiligen, engelen of beelden. Alleen Jehovah is de „Hoorder van het gebed” (Psalm 65:2).

  • Bid in overeenstemming met Gods wil, zijn vereisten, die in de Bijbel staan (1 Johannes 5:14).

  • Bid in Jezus’ naam om zijn autoriteit te erkennen. „Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij”, zei Jezus (Johannes 14:6).

  • Bid in geloof. Zo nodig kunnen we om meer geloof vragen (Mattheüs 21:22; Lukas 17:5).

  • Wees nederig en oprecht. De Bijbel zegt: „Jehovah is hoog, en toch ziet hij de nederige” (Psalm 138:6).

  • Volhard. Jezus zei: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden” (Lukas 11:9).

Wat God niet belangrijk vindt

  • Ras of nationaliteit. ’God is niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

  • Lichaamshouding. We kunnen tot God bidden terwijl we zitten, knielen of staan (1 Kronieken 17:16; Daniël 6:10; Markus 11:25).

  • Of iemand hardop bidt of in zichzelf. God beantwoordt ook gebeden die in stilte worden opgezonden (Nehemia 2:1-6).

  • Of iemands zorgen ernstig zijn of niet zo belangrijk. God spoort ons aan om ’al onze bezorgdheid op hem te werpen, want hij zorgt voor ons’ (1 Petrus 5:7).