Doorgaan naar inhoud

Waar bevindt de Duivel zich?

Waar bevindt de Duivel zich?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Duivel is een geest die zich in een onzichtbaar rijk bevindt. Maar dat is geen vurige hel waar hij slechte mensen laat lijden, zoals op bijgaande illustratie is afgebeeld.

’Oorlog in de hemel’

 Een tijdlang mocht Satan zich in de aanwezigheid van God en de getrouwe engelen ophouden (Job 1:6). Maar in de Bijbel stond voorspeld dat er ’oorlog in de hemel’ zou uitbreken. Het gevolg zou zijn dat Satan uit de hemel verdreven en op de aarde „neergeworpen” zou worden (Openbaring 12:7-9, Herziene Statenvertaling). Zowel de Bijbelse chronologie als wereldgebeurtenissen bevestigen dat deze oorlog al in de hemel heeft plaatsgevonden. De bewegingsvrijheid van de Duivel is nu beperkt tot de omgeving van de aarde.

 Woont de Duivel dan op een specifieke plek op aarde? Over de oude stad Pergamum werd bijvoorbeeld gezegd dat het de plaats was „waar de troon van Satan is; (...) daar waar Satan woont” (Openbaring 2:13). Maar daar werd mee bedoeld dat er in die stad veel satanische aanbidding was. De Bijbel zegt dat de Duivel heerst over „alle koninkrijken van de bewoonde aarde” (Lukas 4:5, 6). Hij bevindt zich niet op een letterlijke plek op aarde maar is beperkt tot de omgeving van de aarde.