Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Wat zegt de Bijbel over de vrije wil? Wordt uw lot door God bepaald?

Het antwoord uit de Bijbel

God heeft ons een vrije wil gegeven. Dat wil zeggen dat we het vermogen hebben gekregen om zelf beslissingen te nemen in plaats dat God of het lot bepaalt wat we doen. Kijk eens wat de Bijbel hierover leert.

  • God heeft de mensen ’naar zijn beeld’ geschapen (Genesis 1:26). In tegenstelling tot dieren, die voornamelijk door hun instinct worden geleid, lijken we op onze Schepper in de zin dat we eigenschappen als liefde en rechtvaardigheid hebben. En net als onze Schepper hebben we een vrije wil.

  • We kunnen onze toekomst grotendeels zelf bepalen. De Bijbel moedigt ons aan om ’het leven te kiezen door naar Gods stem te luisteren’, dat wil zeggen, door zijn geboden te gehoorzamen (Deuteronomium 30:19, 20). Die aansporing zou zinloos zijn, wreed zelfs, als we geen vrije wil zouden hebben. In plaats van ons te dwingen te doen wat hij zegt, zegt God vriendelijk tegen ons: „Indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier” (Jesaja 48:18).

  • Of we wel of niet in het leven slagen, wordt niet bepaald door het lot. Als we willen dat iets lukt, moeten we er hard voor werken. „Alles wat uw hand te doen vindt,” zegt de Bijbel, „doe dat met uw kracht” (Prediker 9:10). Ook staat er: „De plannen van de vlijtige leiden waarlijk tot voordeel” (Spreuken 21:5).

De vrije wil is een kostbare gave van God, want daarmee kunnen we hem liefhebben met ’geheel ons hart’ — omdat we dat willen (Mattheüs 22:37).

Is God niet almachtig?

De Bijbel leert dat God almachtig is, dat zijn macht niet door anderen wordt beperkt (Job 37:23; Jesaja 40:26). Maar hij gebruikt zijn macht niet om alles onder controle te houden. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat God ’zelfbeheersing bleef oefenen’ tegenover het oude Babylon, een vijand van Gods volk (Jesaja 42:14). Zo laat God nu ook bewust toe dat personen hun vrije wil misbruiken om anderen kwaad te doen. Maar dat zal hij niet voor altijd blijven doen (Psalm 37:10, 11).