Doorgaan naar inhoud

Hoe kun je voor altijd leven?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel belooft: ‘Wie doet wat God wil, zal eeuwig leven’ (1 Johannes 2:17; Bijbel in Gewone Taal). Maar wat wil God dan van ons?

  • Leer over God en zijn Zoon, Jezus. Jezus bad tot God: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3). Wat houdt het in God en Jezus te ‘leren kennen’? We kunnen ze leren kennen door de Bijbel te bestuderen en de boodschap erin toe te passen in ons leven. * De Bijbel leert ons hoe Jehovah God, aan wie we het leven te danken hebben, over dingen denkt (Handelingen 17:24, 25). Ook leert de Bijbel ons veel over zijn Zoon, Jezus, die ‘woorden van eeuwig leven’ onderwees (Johannes 6:67-69).

  • Stel geloof in het loskoopoffer van Jezus. Jezus kwam naar de aarde ‘om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Mattheüs 20:28). Jezus’ loskoopoffer opende voor mensen de weg om voor altijd in een paradijs op aarde te leven (Psalm 37:29). * Jezus zei: ‘Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben’ (Johannes 3:16). We moeten dus in Jezus geloven, wat ook inhoudt dat we in harmonie leven met zijn leringen en met de wil van zijn Vader (Mattheüs 7:21; Jakobus 2:17).

  • Bouw aan een hechte vriendschap met God. God wil dat we moeite doen om een vriend van hem te worden (Jakobus 2:23; 4:8). God is eeuwig. Hij zal nooit sterven, en hij wil dat ook zijn vrienden voor altijd zullen leven. In de Bijbel vertelt God wat hij iedereen toewenst die hem zoekt: ‘Mag jullie leven eeuwig duren!’ — Psalm 22:26.

Misvattingen over eeuwig leven

Misvatting: Mensen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat we eeuwig kunnen leven.

Feit: Hoewel de medische wereld belooft de levensverwachting van de mens te kunnen laten stijgen, zal die medische vooruitgang niet tot eeuwig leven leiden. Alleen God kan ons eeuwig leven geven, omdat alleen hij ‘de bron van het leven’ is (Psalm 36:9). Hij belooft om ‘de dood voor altijd te verslinden’ en eeuwig leven te geven aan alle mensen die zijn wil doen (Jesaja 25:8; 1 Johannes 2:25).

Misvatting: Alleen mensen van bepaalde rassen zullen eeuwig leven.

Feit: God is niet partijdig. De Bijbel zegt zelfs: ‘In elk volk is iedereen die ontzag voor hem heeft en het juiste doet, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35). Mensen van alle etnische en culturele achtergronden die God gehoorzamen, kunnen eeuwig leven.

Misvatting: Eeuwig leven is saai.

Feit: Degene die ons eeuwig leven aanbiedt, is God. Hij houdt van ons en wil dat we gelukkig zijn (Jakobus 1:17; 1 Johannes 4:8). En hij weet dat we, om gelukkig te zijn, zinvol werk nodig hebben (Prediker 3:12). God belooft dat degenen die voor altijd op aarde leven, werk te doen zullen hebben dat voldoening geeft. Zij zullen samen met hun gezin genieten van de resultaten van hun werk (Jesaja 65:22, 23).

Bovendien zullen degenen die voor altijd leven, nieuwe dingen blijven leren over hun Schepper en alles wat hij heeft gemaakt. Hij heeft mensen gemaakt met het verlangen om voor altijd te leven en over hem te leren, hoewel ze ‘het werk dat de ware God heeft gedaan nooit van begin tot eind zullen doorgronden’ (Prediker 3:10, 11). Mensen die eeuwig leven zullen dus altijd interessante dingen kunnen blijven doen en leren.

^ ¶4 Jehovah’s Getuigen geven gratis Bijbelcursussen. Kijk voor meer informatie het filmpje Wat houdt onze Bijbelcursus in?

^ ¶5 Zie het artikel ‘Jezus redt: Hoe?