Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over van jezelf houden?

Het antwoord uit de Bijbel

Volgens de Bijbel is het normaal en zelfs nodig om een gezonde dosis liefde voor jezelf te hebben. Dat houdt in dat je voor jezelf zorgt en ook zelfrespect en een gevoel van eigenwaarde hebt (Mattheüs 10:31). De Bijbel zegt niet dat het goed is egoïstisch te zijn, maar laat zien in welke mate we van onszelf moeten houden.

Wie moet er op de eerste plaats komen?

  1. We moeten in de eerste plaats van God houden. Volgens de Bijbel is het belangrijkste gebod: ‘Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart’ (Markus 12:28-30; Deuteronomium 6:5).

  2. Het op één na belangrijkste gebod is: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’ (Markus 12:31; Leviticus 19:18).

  3. De Bijbel geeft geen specifiek gebod over liefde voor jezelf. Maar uit het gebod ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’ blijkt dat het normaal en goed is om in redelijke mate van jezelf te houden en zelfrespect te hebben.

Wie kwam er voor Jezus op de eerste plaats?

Jezus liet zien wat het juiste evenwicht moet zijn tussen liefde voor God, liefde voor je naaste en liefde voor jezelf. Hij gaf zijn discipelen de opdracht om zijn voorbeeld te volgen (Johannes 13:34, 35).

  1. Hij hield in de eerste plaats van Jehovah God en leefde voor het doen van Zijn wil. Hij zei: ‘Ik doe precies wat de Vader me heeft opgedragen, zodat de wereld weet dat ik van de Vader houd’ (Johannes 14:31).

  2. Jezus hield van zijn medemens. Dat liet hij zien door anderen te helpen. Hij gaf zelfs zijn leven (Mattheüs 20:28).

  3. Hij liet zien dat hij ook liefde had voor zichzelf. Hij nam de tijd om uit te rusten, te eten en gezellige omgang te hebben met zijn vrienden en potentiële volgelingen (Markus 6:31, 32; Lukas 5:29; Johannes 2:1, 2; 12:2).

Als je liefde voor anderen boven liefde voor jezelf stelt, word je dan minder gelukkig of neemt je zelfrespect dan af?

Nee, want we zijn gemaakt naar Gods beeld, en zijn belangrijkste eigenschap is onzelfzuchtige liefde (Genesis 1:27; 1 Johannes 4:8). Dat betekent dat we ontworpen zijn om liefde voor anderen te tonen. Hoewel het goed is om van jezelf te houden, zijn we het gelukkigst als we in de eerste plaats van God houden en ons focussen op het helpen van anderen. De Bijbel zegt dan ook: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Handelingen 20:35).

Veel mensen beweren dat je gelukkig wordt als je jezelf op de eerste plaats stelt. Ze hebben ‘Je moet je naaste liefhebben’ vervangen door ‘Je moet jezelf liefhebben’. Maar de realiteit laat zien dat mensen gezonder en gelukkiger worden als ze het wijze advies uit de Bijbel volgen: ‘Laat iedereen niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van de ander’ (1 Korinthiërs 10:24).