Doorgaan naar inhoud

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen seksuele intimidatie?

Het antwoord uit de Bijbel

Kijk eens naar zeven praktische tips gebaseerd op wijsheid uit de Bijbel:

  1. Wees zakelijk. Behandel collega’s vriendelijk en met respect, maar zorg ervoor dat u niet de indruk wekt dat u openstaat voor hun seksuele interesse (Mattheüs 10:16; Kolossenzen 4:6).

  2. Draag bescheiden kleding. Uitdagende kleding geeft het verkeerde signaal af. De Bijbel raadt aan zich „met bescheidenheid en gezond verstand” te kleden (1 Timotheüs 2:9).

  3. Kies de juiste vrienden. Als u omgaat met personen die er geen moeite mee hebben als iemand met ze flirt of die versierpogingen zelfs leuk vinden, is de kans groter dat u ook zo behandeld wordt (Spreuken 13:20).

  4. Luister niet naar schunnig gepraat. Loop weg als een gesprek de richting uit gaat van „dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal” (Efeziërs 5:4; De Nieuwe Bijbelvertaling).

  5. Vermijd riskante situaties. Wees alert als iemand u bijvoorbeeld vraagt om over te werken zonder dat daar een goede reden voor is (Spreuken 22:3).

  6. Wees resoluut en rechtstreeks. Zeg duidelijk tegen degene door wie u lastiggevallen wordt dat u niet gediend bent van zijn of haar gedrag (1 Korinthiërs 14:9). U kunt bijvoorbeeld zeggen: „Je raakt me steeds aan en dat vind ik echt vervelend. Ik wil dat je daarmee ophoudt.” U zou hem of haar een brief kunnen schrijven waarin u vertelt wat er is gebeurd, hoe u zich daardoor voelde, en wat u nu van hem of haar verwacht. Maak duidelijk dat uw standpunt gebaseerd is op uw morele en religieuze overtuiging (1 Thessalonicenzen 4:3-5).

  7. Vraag hulp. Als de seksuele intimidatie niet stopt, neem dan een goede vriend, een familielid of een collega in vertrouwen, of een ervaren hulpverlener (Spreuken 27:9). Veel slachtoffers hebben steun gevonden in het gebed. Misschien hebt u nog nooit gebeden, maar onderschat niet de hulp die Jehovah, „de God van alle vertroosting”, u kan geven (2 Korinthiërs 1:3).

Seksuele intimidatie op het werk is iets waar miljoenen last van hebben, maar de Bijbel kan helpen.