Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen seksuele intimidatie?

Het antwoord uit de Bijbel

Kijk eens naar zeven praktische tips gebaseerd op wijsheid uit de Bijbel:

  1. Wees zakelijk. Behandel collega’s vriendelijk en met respect, maar zorg ervoor dat u niet de indruk wekt dat u openstaat voor hun seksuele interesse (Mattheüs 10:16; Kolossenzen 4:6).

  2. Draag bescheiden kleding. Uitdagende kleding geeft het verkeerde signaal af. De Bijbel raadt aan zich „met bescheidenheid en gezond verstand” te kleden (1 Timotheüs 2:9).

  3. Kies de juiste vrienden. Als u omgaat met personen die er geen moeite mee hebben als iemand met ze flirt of die versierpogingen zelfs leuk vinden, is de kans groter dat u ook zo behandeld wordt (Spreuken 13:20).

  4. Luister niet naar schunnig gepraat. Loop weg als een gesprek de richting uit gaat van „dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal” (Efeziërs 5:4; De Nieuwe Bijbelvertaling).

  5. Vermijd riskante situaties. Wees alert als iemand u bijvoorbeeld vraagt om over te werken zonder dat daar een goede reden voor is (Spreuken 22:3).

  6. Wees resoluut en rechtstreeks. Zeg duidelijk tegen degene door wie u lastiggevallen wordt dat u niet gediend bent van zijn of haar gedrag (1 Korinthiërs 14:9). U kunt bijvoorbeeld zeggen: „Je raakt me steeds aan en dat vind ik echt vervelend. Ik wil dat je daarmee ophoudt.” U zou hem of haar een brief kunnen schrijven waarin u vertelt wat er is gebeurd, hoe u zich daardoor voelde, en wat u nu van hem of haar verwacht. Maak duidelijk dat uw standpunt gebaseerd is op uw morele en religieuze overtuiging (1 Thessalonicenzen 4:3-5).

  7. Vraag hulp. Als de seksuele intimidatie niet stopt, neem dan een goede vriend, een familielid of een collega in vertrouwen, of een ervaren hulpverlener (Spreuken 27:9). Veel slachtoffers hebben steun gevonden in het gebed. Misschien hebt u nog nooit gebeden, maar onderschat niet de hulp die Jehovah, „de God van alle vertroosting”, u kan geven (2 Korinthiërs 1:3).

Seksuele intimidatie op het werk is iets waar miljoenen last van hebben, maar de Bijbel kan helpen.