Doorgaan naar inhoud

Is roken een zonde?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel maakt geen melding van roken * of andere manieren om tabak te gebruiken. Maar uit de principes die erin staan blijkt dat God ongezonde en onreine gewoonten niet goedkeurt. Volgens de Bijbel is roken dus een zonde.

  • Respect voor het leven. ‘God (...) geeft aan iedereen leven en adem’ (Handelingen 17:24, 25). Leven is een geschenk van God en daarom moeten we geen dingen doen die ons leven kunnen verkorten, zoals roken. Roken is wereldwijd een van de voornaamste vermijdbare doodsoorzaken.

  • Liefde voor onze naaste. ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’ (Mattheüs 22:39). Het is niet liefdevol om te roken in het bijzijn van anderen. Mensen die geregeld meeroken lopen een hoger risico op een aantal van de ziekten die rokers vaak krijgen.

  • We moeten heilig zijn. ‘Bied je lichaam aan als een levend slachtoffer, heilig en aanvaardbaar voor God’ (Romeinen 12:1). ‘We moeten ons reinigen van elke verontreiniging van lichaam en geest, en met ontzag voor God heiligheid perfectioneren’ (2 Korinthiërs 7:1). Roken verontreinigt het lichaam. Roken en heilig zijn (oftewel rein en puur zijn) kunnen niet samengaan, want tabaksgebruikers nemen opzettelijk giftige stoffen tot zich die het lichaam ernstig aantasten.

Wat zegt de Bijbel over het recreatieve gebruik van marihuana of andere drugs?

De Bijbel maakt geen melding van marihuana (ook wiet of cannabis genoemd) of soortgelijke drugs. Maar er staan principes in die het recreatieve gebruik van zulke verslavende middelen uitsluiten. Naast de eerder genoemde principes gelden ook de volgende principes:

  • Onze mentale vermogens onder controle houden. ‘Je moet Jehovah, je God, liefhebben met (...) je hele verstand’ (Mattheüs 22:37, 38). ‘Houd je volle verstand erbij’ (1 Petrus 1:13). Je kunt niet je volle verstand gebruiken als je drugs gebruikt, en veel mensen raken zelfs verslaafd. Ze zijn in hun hoofd vooral bezig met hun behoefte aan drugs en hoe ze eraan kunnen komen, en niet met opbouwende gedachten (Filippenzen 4:8).

  • Wetten van de overheid gehoorzamen. ‘Wees gehoorzaam aan regeringen en autoriteiten’ (Titus 3:1). In veel landen is het gebruik van bepaalde drugs volgens de wet verboden. Als we Gods goedkeuring willen, moeten we ons houden aan de wetten van het land waarin we wonen (Romeinen 13:1).

^ ¶3 We hebben het hier over het roken van sigaretten, sigaren, pijp of waterpijp. Maar de besproken principes gelden ook voor het gebruik van onder andere pruimtabak, snuiftabak en elektronische sigaretten met nicotine.