Doorgaan naar inhoud

Leven en dood

Het leven

Wat is de zin van het leven?

Hebt u zich weleens afgevraagd wat het doel van het leven is? De Bijbel geeft het antwoord.

Wat is Gods wil voor mij?

Hebt u een teken of een speciale roeping nodig om te weten wat Gods wil is? Wat zegt de Bijbel hierover?

Hoe kun je voor altijd leven?

De Bijbel belooft dat degenen die Gods wil doen voor altijd kunnen leven. Lees over drie dingen die hij wil dat we doen.

Wat is de ziel?

Is het iets binnen in ons? Leeft de ziel voort nadat we gestorven zijn?

Welke namen staan in „het boek des levens”?

God heeft beloofd dat hij degenen die hem trouw zijn niet zal vergeten. Staat uw naam in zijn „boek des levens”?

De dood

Waarom sterven mensen?

Het antwoord uit de Bijbel geeft troost en hoop.

Wat gebeurt er na de dood?

Zijn de doden zich bewust van wat er om hen heen gebeurt?

Wat zegt de Bijbel over crematie?

Is cremeren volgens de Bijbel ook aanvaardbaar?

Hoe kan ik mijn angst voor de dood overwinnen?

Door een ziekelijke angst voor de dood te overwinnen, kunt u geholpen worden van het leven te genieten.

Zijn bijna-doodervaringen een bewijs van leven na de dood?

Krijgt iemand hierbij een blik in een volgend leven? Het Bijbelverslag over Lazarus werpt licht op de kwestie.

Staat de dag van onze dood vast?

Waarom zegt de Bijbel dat er een tijd is om te sterven?

Wat zegt de Bijbel over euthanasie?

Wat als iemand terminaal is? Moet het leven dan zo lang mogelijk verlengd worden?

Hemel en hel

Wat is de hemel?

Dit woord heeft in de Bijbel 3 basisbetekenissen.

Wie gaan er naar de hemel?

Het is een veelvoorkomende misvatting dat alle goede mensen naar de hemel gaan. Wat leert de Bijbel echt?

Is er een hel? Wat is de hel volgens de Bijbel?

Veel mensen geloven dat de hel een plaats is waar slechte mensen eeuwig worden gestraft en gepijnigd. Maar is dat wat de Bijbel leert?

Wie gaan er naar de hel?

Kunnen goede mensen in de hel terechtkomen? Kan iemand uit de hel komen? Zal de hel eeuwig bestaan? De Bijbel geeft het antwoord.

Wat is het meer van vuur? Is het hetzelfde als de hel of als Gehenna?

Jezus heeft „de sleutels van de hel”, maar heeft hij ook een sleutel van het meer van vuur?

Wie waren de rijke man en Lazarus?

Laat Jezus’ parabel zien dat goede mensen naar de hemel gaan en slechte mensen in het hellevuur worden gepijnigd?

Wordt er in de Bijbel gesproken over het vagevuur?

De oorsprong van deze lering zal u misschien verrassen.

Gaan dieren naar de hemel?

In de Bijbel wordt nergens gesproken over een dieren- of hondenhemel, en dat is niet voor niets.

Hoop voor de doden

Wat is de opstanding?

Wie zullen er in de toekomst allemaal weer tot leven komen?