Doorgaan naar inhoud

De oorsprong van Halloween: Wat zegt de Bijbel erover?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel wordt Halloween niet genoemd. Maar zowel de oude oorsprong ervan als de moderne gebruiken eromheen laten zien dat het een viering is die gebaseerd is op valse leerstellingen over de doden en onzichtbare geesten, demonen. (Zie „ Geschiedenis en gebruiken”.)

De Bijbel waarschuwt: „Er mag bij u geen plaats zijn (...) voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen” (Deuteronomium 18:10-12, De Nieuwe Bijbelvertaling). Hoewel sommigen Halloween als onschuldig vermaak zien, valt uit de Bijbel op te maken dat de gebruiken van dit feest niet onschuldig zijn. In 1 Korinthiërs 10:20, 21 staat: „Ik wil niet dat u bondgenoten wordt van die demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken én uit de beker van demonen” (Groot Nieuws Bijbel).

 Geschiedenis en gebruiken

  1. Samhain: De oorsprong van Halloween kan worden herleid tot een „oud heidens feest dat de Kelten meer dan tweeduizend jaar geleden vierden”, zegt The World Book Encyclopedia. „De Kelten geloofden dat de doden zich dan onder de levenden konden begeven. Tijdens Samhain konden de levenden tijd met de doden doorbrengen.” Maar de Bijbel leert duidelijk dat de doden „zich van helemaal niets bewust” zijn (Prediker 9:5). Ze kunnen dus geen contact hebben met de levenden.

  2. Kostuums, snoepgoed en trick or treat: Volgens het boek Halloween — An American Holiday, An American History droegen sommige Kelten griezelige kostuums zodat ronddolende geesten ze zouden aanzien voor een van hen en hen met rust zouden laten. Anderen legden snoepgoed voor de geesten neer om ze gunstig te stemmen. In het middeleeuwse Europa namen de katholieke geestelijken plaatselijke heidense gebruiken over. Zo lieten ze hun aanhangers verkleed van huis tot huis gaan en om kleine giften vragen. Maar volgens de Bijbel is het niet goed om valsreligieuze praktijken te vermengen met de aanbidding van God (2 Korinthiërs 6:17).

  3. Geesten, vampiers, weerwolven, heksen en zombies: Deze worden al heel lang geassocieerd met boze geesten (Halloween Trivia). De Bijbel zegt duidelijk dat we ons tegen boze geesten moeten verzetten, niet dat we samen met hen iets moeten vieren (Efeziërs 6:12).

  4. Pompoenlantaarns of jack-o’-lanterns: In het middeleeuwse Brittannië ging men „van deur tot deur om te vragen om voedsel in ruil voor een gebed voor de doden”, en droeg men „lantaarns van uitgeholde rapen, waarvan de kaars een ziel voorstelde die gevangenzat in het vagevuur” (Halloween — From Pagan Ritual to Party Night). Sommigen zeggen dat de lantaarns werden gebruikt om boze geesten af te weren. Na 1800 werden in Noord-Amerika pompoenen gebruikt in plaats van rapen, omdat die niet alleen ruim voorhanden waren, maar ook makkelijk uit te hollen en uit te kerven. De leerstellingen die de achtergrond vormen van Halloween — de onsterfelijkheid van de ziel, het vagevuur en gebeden voor de doden — zijn niet gebaseerd op de Bijbel (Ezechiël 18:4).