Doorgaan naar inhoud

Wat is het Nieuwe Jeruzalem?

Het antwoord uit de Bijbel

De uitdrukking ‘het Nieuwe Jeruzalem’ komt twee keer in de Bijbel voor. Het is een symbolische stad die de groep volgelingen van Jezus afbeeldt die naar de hemel gaan om daar met hem in Gods Koninkrijk te regeren (Openbaring 3:12; 21:2). In de Bijbel wordt deze groep ook de bruid van Christus genoemd.

Hoe we kunnen weten wat het Nieuwe Jeruzalem is

  1. Het Nieuwe Jeruzalem bevindt zich in de hemel. Beide keren dat de Bijbel het over het Nieuwe Jeruzalem heeft, wordt er gezegd dat het neerdaalt uit de hemel, waar engelen de poorten van de stad bewaken (Openbaring 3:12; 21:2, 10, 12). Ook uit de enorme afmetingen blijkt dat het zich niet op aarde kan bevinden. De stad heeft de vorm van een kubus, met een omtrek van ‘12.000 stadie’ * (Openbaring 21:16). De zijkanten zouden dan bijna 560 kilometer hoog moeten zijn, waardoor ze tot in de ruimte zouden reiken.

  2. Het Nieuwe Jeruzalem bestaat uit een groep volgelingen van Jezus: de bruid van Christus. Het Nieuwe Jeruzalem wordt ‘de bruid’ of ‘de vrouw’ van het Lam genoemd (Openbaring 21:9, 10). In deze symbolische beschrijving wordt met het Lam Jezus Christus bedoeld (Johannes 1:29; Openbaring 5:12). ‘De vrouw van het Lam’, de bruid van Christus, is een afbeelding van christenen die samen met Jezus in de hemel zullen zijn. De Bijbel vergelijkt de relatie tussen Jezus en die christenen met die van een man en vrouw (2 Korinthiërs 11:2; Efeziërs 5:23-25). Verder staan op de fundamentstenen van het Nieuwe Jeruzalem ‘de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam’ geschreven (Openbaring 21:14). Dat detail helpt ons vast te stellen wat het Nieuwe Jeruzalem is. De christenen die geroepen zijn om in de hemel te leven, zijn namelijk ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten’ (Efeziërs 2:20).

  3. Het Nieuwe Jeruzalem is onderdeel van een regering. Het oude Jeruzalem was de hoofdstad van Israël en de plaats waar koning David, zijn zoon Salomo en hun nakomelingen regeerden ‘op Jehovah’s troon’ (1 Kronieken 29:23). Jeruzalem, dat ‘de heilige stad’ werd genoemd, vertegenwoordigde dus Gods bestuur in de geslachtslijn van David (Nehemia 11:1). Het Nieuwe Jeruzalem, dat eveneens ‘de heilige stad’ wordt genoemd, bestaat uit degenen die samen met Jezus in de hemel ‘als koningen over de aarde zullen regeren’ (Openbaring 5:9, 10; 21:2).

  4. Het Nieuwe Jeruzalem brengt zegeningen voor mensen op aarde. Over het Nieuwe Jeruzalem wordt gezegd dat het ‘bij God vandaan uit de hemel neerdaalt’, wat betekent dat God het gebruikt om dingen tot stand te brengen buiten de hemel (Openbaring 21:2). Die informatie in Openbaring brengt het Nieuwe Jeruzalem in verband met Gods Koninkrijk, dat door God gebruikt wordt om zijn wil ‘op aarde net zoals in de hemel’ te laten gebeuren (Mattheüs 6:10). Gods wil voor mensen op aarde omvat onder andere de volgende zegeningen:

    • Bevrijding van zonde. Vanuit het Nieuwe Jeruzalem stroomt ‘een rivier van levengevend water’, waaraan ‘levensbomen’ staan die ‘voor de genezing van de volken’ zijn (Openbaring 22:1, 2). Die lichamelijke en geestelijke genezing zal een eind maken aan zonde. Mensen zullen dan weer volmaakt worden, zoals God het oorspronkelijk bedoeld had (Romeinen 8:21).

    • Een goede relatie tussen God en mensen. Door zonde zijn mensen van God vervreemd (Jesaja 59:2). Als er een eind wordt gemaakt aan zonde, zal de volgende voorspelling volledig uitkomen: ‘De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn’ (Openbaring 21:3).

    • Een eind aan lijden en dood. God zal door middel van zijn Koninkrijk ‘elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn’ (Openbaring 21:4).

^ ¶2 Een stadie, een lengtemaat die door de Romeinen werd gebruikt, was 185 meter.