Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over natuurrampen?

Wat zegt de Bijbel over natuurrampen?

Het antwoord uit de Bijbel

 God is niet de oorzaak van de natuurrampen die plaatsvinden. Hij geeft om mensen die erdoor worden getroffen. Gods Koninkrijk zal een eind maken aan alles wat lijden veroorzaakt, ook aan natuurrampen. Ondertussen geeft God troost aan personen die door een ramp zijn getroffen (2 Korinthiërs 1:3).

 Waarom kunnen we er zeker van zijn dat natuurrampen geen straf van God zijn?

 Natuurrampen zijn niet te vergelijken met de manier waarop God natuurkrachten gebruikte om oordelen te voltrekken.

  •   Natuurrampen maken zonder onderscheid slachtoffers. In tegenstelling daarmee was God selectief als hij een oordeel voltrok. Toen God bijvoorbeeld de steden Sodom en Gomorra vernietigde, spaarde hij het leven van de goede man Lot en dat van zijn twee dochters (Genesis 19:29, 30). God zag wat er in het hart van individuele mensen leefde en hij vernietigde alleen personen die hij als slecht bestempelde (Genesis 18:23-32; 1 Samuël 16:7).

  •   Natuurrampen slaan meestal toe zonder waarschuwing. God daarentegen gebruikte alleen natuurkrachten tegen slechte mensen als hij ze eerst gewaarschuwd had. De mensen die goed op zijn waarschuwing reageerden, konden aan de rampspoed ontkomen (Genesis 7:1-5; Mattheüs 24:38, 39).

  •   Mensen zijn in bepaalde mate verantwoordelijk voor natuurrampen. Waarom kunnen we dat zeggen? Mensen tasten het milieu aan. Verder is het aantal slachtoffers vaak groot doordat mensen bouwen in gebieden waar geregeld aardbevingen, extreem weer en overstromingen voorkomen (Openbaring 11:18). God is niet verantwoordelijk voor zulke keuzes van mensen (Spreuken 19:3).

 Zijn natuurrampen een teken dat we in de laatste dagen leven?

 Ja. Voorspellingen in de Bijbel wijzen erop dat er tijdens ‘het einde van het tijdperk’, of ‘de laatste dagen’, rampen zouden plaatsvinden (Mattheüs 24:3; 2 Timotheüs 3:1). Jezus zei bijvoorbeeld over onze tijd: ‘In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn’ (Mattheüs 24:7). Binnenkort zal God een eind maken aan alle oorzaken van pijn en lijden, waaronder natuurrampen (Openbaring 21:3, 4).

 Hoe helpt God slachtoffers van natuurrampen?

  •   God troost slachtoffers met zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel verzekert ons ervan dat God van ons houdt en dat hij met ons meeleeft als we het moeilijk hebben (Jesaja 63:9; 1 Petrus 5:6, 7). Ook zegt de Bijbel dat God belooft dat er een tijd komt waarin er geen natuurrampen meer zullen plaatsvinden. (Zie ‘ Bijbelteksten die troost kunnen bieden aan slachtoffers’.)

  •   God helpt slachtoffers via zijn aanbidders. God leert zijn aanbidders op aarde dat ze anderen moeten troosten en hij heeft Jezus als voorbeeld voor hen gesteld. De Bijbel had voorspeld dat Jezus ‘mensen met een gebroken hart’ en ‘iedereen die treurt’ zou troosten (Jesaja 61:1, 2). Gods aanbidders proberen hetzelfde te doen (Johannes 13:15).

     God gebruikt zijn aanbidders ook om slachtoffers van natuurrampen praktische hulp te bieden (Handelingen 11:28-30; Galaten 6:10).

Jehovah’s Getuigen geven praktische hulp aan slachtoffers van een orkaan in Puerto Rico

 Bijbelse principes die ons helpen bij het voorbereiden op een ramp

 Hoewel de Bijbel geen handleiding is om ons op een ramp voor te bereiden, staan er principes in die ons kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

  •   Heb een plan. De Bijbel zegt: ‘Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich’ (Spreuken 22:3). Het is verstandig om van tevoren een plan te hebben. Dat kan inhouden: stel een noodpakket samen dat u in geval van nood meteen kunt meenemen, en maak een vluchtplan en oefen het met uw gezin.

  •   Besef dat het leven belangrijker is dan spullen. De Bijbel zegt: ‘We hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen’ (1 Timotheüs 6:7, 8). We moeten bereid zijn ons huis en onze bezittingen achter te laten om aan een ramp te ontkomen. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat ons leven veel meer waard is dan materiële dingen (Mattheüs 6:25).