Doorgaan naar inhoud

Is de lijkwade van Turijn het lijkkleed van Jezus?

Het antwoord uit de Bijbel

De lijkwade van Turijn wordt niet in de Bijbel genoemd. Het is een linnen doek waarvan veel mensen denken dat dit het lijkkleed van Jezus Christus was. Voor sommigen is de lijkwade dan ook een van de heiligste relikwieën van het christelijke geloof. De lijkwade wordt nu bewaard in een kathedraal in Turijn (Italië), in een kist waarbij hypermoderne technieken worden gebruikt om het doek te conserveren.

Ondersteunen Bijbelverslagen het idee dat de lijkwade van Turijn authentiek is? Nee.

Denk eens na over drie aspecten van de lijkwade die niet overeenkomen met wat de Bijbel zegt.

 1. De lijkwade is een doek van 4,42 meter bij 1,13 meter met een strook van 8 centimeter in de lengte eraan vastgenaaid.

  Wat de Bijbel zegt: Er werd niet één linnen doek maar meerdere stroken stof gebruikt om Jezus’ lichaam in te wikkelen. Om zijn hoofd werd een aparte doek gewikkeld. Nadat Jezus uit de dood was opgewekt, kwam een van zijn apostelen naar het lege graf, waar hij ‘de linnen doeken zag liggen’. De Bijbel voegt eraan toe: ‘De doek die om Jezus’ hoofd had gezeten, lag niet bij de andere stroken stof, maar lag apart opgerold op een andere plek’ (Johannes 20:6, 7).

 2. Op de lijkwade zitten plekken waarvan sommigen denken dat het bloedvlekken zijn van een ongewassen lijk.

  Wat de Bijbel zegt: Toen Jezus stierf, behandelden zijn volgelingen zijn lichaam ‘zoals bij de Joden gebruikelijk is als iemand begraven wordt’ (Johannes 19:39-42). Dat hield in dat het lijk vóór de begrafenis werd gewassen en met oliën en specerijen werd ingewreven (Mattheüs 26:12; Handelingen 9:37). Jezus’ volgelingen zouden zijn dode lichaam dus hebben gewassen voordat ze het in doeken wikkelden.

 3. De afbeelding op de lijkwade ‘laat zien dat het lange kleed onder de man gelegd werd, waarna het aan de hoofdzijde in de lengte over het lichaam werd geslagen’, aldus de Grote Winkler Prins Encyclopedie.

  Wat de Bijbel zegt: Jezus’ volgelingen spraken over zijn dood, zijn lege graf en de getuigenissen van vrouwen aan wie ‘engelen waren verschenen die zeiden dat hij leeft’ (Lukas 24:15-24). Als de lijkwade in Jezus’ graf had gelegen, zouden zijn volgelingen ongetwijfeld gepraat hebben over het doek en de afbeelding erop. Maar de Bijbel zegt niets over zo’n gesprek.

Moet de lijkwade vereerd worden?

Nee. Ook al zou de lijkwade authentiek zijn, dan nog zou het verkeerd zijn om die te vereren. Denk eens aan de volgende Bijbelse principes.

 1. Het is onnodig. Jezus legde uit: ‘God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden’ (Johannes 4:24). Het gebruik van religieuze relikwieën of iconen hoort niet bij ware aanbidding.

 2. Het is verboden. In de tien geboden werd afgoderij verboden (Deuteronomium 5:6-10). De Bijbel gebiedt christenen dan ook: ‘Pas op voor afgoden’ (1 Johannes 5:21). Sommigen zeggen dat de lijkwade voor hen geen afgod is, maar een icoon of symbool van hun geloof. Maar als iemand een icoon vereert, wordt het voor hem een afgod. * Iemand die Gods goedkeuring wil, zal dus geen enkel voorwerp vereren — ook niet de lijkwade.

^ ¶12 Een afgod is een beeld, afbeelding of symbool van iets, door mensen gebruikt bij hun aanbidding.