Doorgaan naar inhoud

Waarom wordt Jezus de Zoon van God genoemd?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel wordt Jezus vaak ‘de Zoon van God’ genoemd (Johannes 1:49). De term Zoon van God geeft te kennen dat God de Schepper of Bron is van het leven, ook van Jezus’ leven (Psalm 36:9; Openbaring 4:11). De Bijbel leert niet dat God letterlijk een kind verwekte op de manier waarop mensen kinderen voortbrengen.

De Bijbel noemt ook de engelen ‘zonen van de ware God’ (Job 1:6). En de Bijbel zegt dat de eerste mens, Adam, een ‘zoon van God’ was (Lukas 3:38). Maar omdat Jezus Gods eerste schepping was en de enige die rechtstreeks door hem werd gemaakt, beschrijft de Bijbel Jezus als de belangrijkste Zoon van God.

 Leefde Jezus in de hemel voordat hij op aarde werd geboren?

Ja. Jezus was een geest in de hemel voordat hij geboren werd als mens op aarde. Jezus zei zelf: ‘Ik ben uit de hemel neergedaald’ (Johannes 6:38; 8:23).

God maakte Jezus voordat hij alle andere dingen maakte. De Bijbel zegt over Jezus:

Jezus was degene over wie in een voorspelling werd gezegd dat ‘zijn oorsprong ligt in oude tijden, in lang vervlogen dagen’ (Micha 5:2; Mattheüs 2:4-6).

 Wat deed Jezus voordat hij naar de aarde kwam?

Hij had een verheven positie in de hemel. Jezus refereerde aan die positie toen hij bad: ‘Vader, verheerlijk mij (...) met de eer die ik naast u had voordat de wereld er was’ (Johannes 17:5).

Hij hielp zijn Vader om alle andere dingen te maken. Jezus werkte met God samen ‘als een meesterwerker’ (Spreuken 8:30). De Bijbel zegt over Jezus: ‘Via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen’ (Kolossenzen 1:16).

God bediende zich van Jezus om alle andere dingen te scheppen. Tot die schepping behoorden de andere engelen, en ook het heelal (Openbaring 5:11). Die samenwerking tussen God en Jezus was in sommige opzichten als die tussen een architect en een aannemer. De architect maakt het ontwerp en de aannemer voert het uit.

Hij was het Woord. De Bijbel vertelt over Jezus’ voormenselijke bestaan en noemt hem in die context ‘het Woord’ (Johannes 1:1). Dat betekent kennelijk dat God zijn Zoon gebruikte om informatie en instructies over te brengen aan andere engelen.

Jezus heeft blijkbaar ook als Gods Woordvoerder voor mensen op aarde gediend. Toen God instructies gaf aan Adam en Eva in de tuin van Eden, sprak hij waarschijnlijk via Jezus, het Woord (Genesis 2:16, 17). Jezus was misschien de engel die de Israëlieten in de oudheid door de woestijn leidde. God zei dat ze moesten doen wat hij zei (Exodus 23:20-23). *

^ ¶12 Het Woord is niet de enige engel via wie God sprak. Hij maakte gebruik van andere engelen dan Jezus om bijvoorbeeld zijn wet aan de Israëlieten over te brengen (Handelingen 7:53; Galaten 3:19; Hebreeën 2:2, 3).