Doorgaan naar inhoud

Is het goed om beelden te vereren?

Het antwoord uit de Bijbel

Nee. De New Catholic Encyclopedia zegt over de wetten die God aan het volk Israël gaf: „Uit verschillende Bijbelse verslagen blijkt dat de ware aanbidding van God geen beelden kende.” Laten we eens kijken naar de volgende Bijbelteksten:

  • „Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist” (Exodus 20:4, 5). Omdat God „exclusieve toewijding eist”, wil hij niet dat we beelden, afbeeldingen, afgoden, iconen of symbolen vereren.

  • „Mijn roem sta ik niet af, aan geen enkel godenbeeld” (Jesaja 42:8, Groot Nieuws Bijbel). God keurt het af als iemand hem via een beeld aanbidt. Toen sommige Israëlieten hem wilden aanbidden door een beeld van een kalf te gebruiken, zei God dat ze een ernstige zonde hadden begaan (Exodus 32:7-9).

  • „Wij [moeten] niet menen dat het Goddelijk Wezen op goud of zilver of steen gelijkt, op iets wat door menselijke kunstvaardigheid en menselijk vernuft is gebeeldhouwd” (Handelingen 17:29). Christenen zullen geen beelden vereren die „door menselijke kunstvaardigheid en menselijk vernuft” zijn gemaakt, zoals bij heidense aanbidding gebruikelijk is. Ze moeten juist, zoals de Bijbel zegt, „wandelen door geloof, niet door aanschouwen” (2 Korinthiërs 5:7).

  • „Hoedt u voor de afgoden” (1 Johannes 5:21). Of het nu geboden voor Israëlieten of voor christenen betreft, de Bijbel laat dus consequent zien dat God het gebruik van beelden en iconen bij de aanbidding niet goedkeurt.