Doorgaan naar inhoud

Is Gods naam Jezus?

Het antwoord uit de Bijbel

Jezus noemde zich „Gods Zoon” en „de Zoon van God” (Johannes 10:36; 11:4). Hij noemde zich nooit de almachtige God.

Bovendien bad hij tot God (Mattheüs 26:39). En toen hij zijn volgelingen leerde bidden, zei hij: „Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd” (Mattheüs 6:9).

Jezus maakte Gods naam bekend toen hij een oud Bijbelgedeelte aanhaalde: „Hoor, o Israël, Jehovah, onze God, is één Jehovah” (Markus 12:29; Deuteronomium 6:4).