Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol? Is het een zonde?

Het antwoord uit de Bijbel

Het is geen zonde om met mate alcohol te drinken. De Bijbel beschrijft wijn als een gave van God die het leven aangenamer kan maken (Psalm 104:14, 15; Prediker 3:13; 9:7). De Bijbel erkent ook de geneeskrachtige werking van wijn (1 Timotheüs 5:23).

Jezus dronk wijn toen hij op aarde was (Mattheüs 26:29; Lukas 7:34). In een van zijn beroemde wonderen veranderde hij water in wijn als een royaal geschenk op een bruiloftsfeest (Johannes 2:1-10).

Gevaren van te veel drinken

De Bijbel noemt de positieve aspecten van wijn maar veroordeelt te veel drinken en dronkenschap. Daarom zal een christen die ervoor kiest alcohol te drinken dat alleen met mate doen (1 Timotheüs 3:8; Titus 2:2, 3). De Bijbel geeft verschillende redenen om overmatig drinken te vermijden.

  • Het heeft een slechte invloed op je denk- en beoordelingsvermogen (Spreuken 23:29-35). Iemand die dronken is, kan zich niet houden aan het Bijbelse gebod om zijn ‘lichaam aan te bieden als een slachtoffer dat levend, heilig en God welgevallig is, een heilige dienst met zijn denkvermogen’ (Romeinen 12:1).

  • Te veel drinken neemt remmingen en ‘de goede beweegreden’ weg (Hosea 4:11; Efeziërs 5:18).

  • Het kan tot armoede en ernstige gezondheidsproblemen leiden (Spreuken 23:21, 31, 32).

  • God keurt zwaar drinken en dronkenschap af (Spreuken 23:20; Galaten 5:19-21).

Hoeveel is te veel?

Iemand heeft te veel gedronken als het hem of anderen in gevaar brengt of schaadt. Volgens de Bijbel wordt dronkenschap niet per se gekenmerkt door bewusteloos raken, maar door verward gedrag, onstabiel lopen, woede-uitbarstingen of onduidelijke spraak (Job 12:25; Psalm 107:27; Spreuken 23:29, 30, 33). Zelfs iemand die dronkenschap vermijdt, kan ‘bezwaard worden met (...) overmatig drinken’ en de ernstige gevolgen daarvan ondervinden (Lukas 21:34, 35).

Geheelonthouding

De Bijbel geeft ook aan wanneer christenen alcoholgebruik volledig moeten vermijden:

  • Als anderen er aanstoot aan nemen (Romeinen 14:21).

  • Als iemand door alcohol te drinken de wet van het land overtreedt (Romeinen 13:1).

  • Als iemand zijn alcoholgebruik niet onder controle heeft. Alcoholisten en personen die op een andere manier alcohol misbruiken, moeten bereid zijn om drastische stappen te nemen (Mattheüs 5:29, 30).