Doorgaan naar inhoud

Hoe ziet de Duivel eruit?

Hoe ziet de Duivel eruit?

Het antwoord uit de Bijbel

 Satan de Duivel is een onzichtbare geest en heeft dus geen fysiek lichaam (Efeziërs 6:11, 12).

 De Duivel wordt vaak afgebeeld als een wezen in bokkengedaante met hoorns, een staart en een hooivork in zijn hand. Volgens sommigen zijn zulke voorstellingen bedacht door middeleeuwse kunstenaars die waarschijnlijk beïnvloed waren door volksoverleveringen en oude mythologie.

 Hoe wordt de Duivel in de Bijbel beschreven?

 De Bijbel gebruikt beeldspraak om de Duivel te beschrijven. Die beeldspraak zegt iets over zijn persoonlijkheid, niet over zijn uiterlijk. Enkele voorbeelden:

  •   Een engel van het licht. Hij doet alsof hij iets goeds te bieden heeft en probeert op die manier mensen ertoe te brengen zijn ideeën te geloven in plaats van de leringen van God (2 Korinthiërs 11:14).

  •   Een brullende leeuw. Hij gaat hevig tekeer tegen Gods aanbidders (1 Petrus 5:8).

  •   Een grote draak. Hij is sterk, angstaanjagend en wreed (Openbaring 12:9).