Doorgaan naar inhoud

Helpt God me als ik bid?

Het antwoord uit de Bijbel

Ja, God helpt mensen die oprecht vragen om iets wat niet botst met zijn wil. Misschien hebt u nog nooit gebeden, maar voorbeelden in de Bijbel van mensen die baden „God, help me”, kunnen een aanmoediging zijn om tot God te bidden. Bijvoorbeeld:

  • „Help mij, o Jehovah, mijn God; red mij naar uw liefderijke goedheid” (Psalm 109:26).

  • „Al uw geboden zijn louter getrouwheid. Zonder reden hebben zij mij vervolgd. O help mij” (Psalm 119:86).

Deze Bijbelschrijvers hadden een sterk geloof in God. Maar God luistert naar iedereen die met de juiste instelling tot hem bidt, bijvoorbeeld de „gebrokenen van hart” of de „verbrijzelden van geest” (Psalm 34:18).

U hoeft niet bang te zijn dat God zo ver weg is dat uw problemen hem koud laten. De Bijbel zegt: „Jehovah is hoog, en toch ziet hij de nederige” (Psalm 138:6). Jezus zei eens tegen zijn volgelingen: „Zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld” (Mattheüs 10:30). God weet dingen van u die u zelf niet eens weet. Dus zal hij zeker luisteren als u om hulp vraagt bij uw zorgen! — 1 Petrus 5:7.