Doorgaan naar inhoud

Heeft God de Duivel gemaakt?

Heeft God de Duivel gemaakt?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel laat zien dat God de Duivel niet heeft gemaakt; hij heeft degene gemaakt die de Duivel is geworden. De Bijbel zegt over God: „Volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij” (Deuteronomium 32:3-5). Hieruit kunnen we concluderen dat Satan de Duivel ooit volmaakt en goed was; hij was namelijk een van Gods engelenzonen.

 In Johannes 8:44 zei Jezus over de Duivel: „Hij stond niet vast in de waarheid”, wat betekent dat hij ooit eerlijk en oprecht geweest moet zijn.

 Maar net als alle engelen en mensen had de engel die Satan werd de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Door zich tegen God te keren en de eerste man en vrouw ertoe aan te zetten dat ook te doen, maakte hij zichzelf tot Satan, wat Tegenstrever betekent (Genesis 3:1-5; Openbaring 12:9).