Doorgaan naar inhoud

Wat is de oorsprong van Halloween?

Wat is de oorsprong van Halloween?

Het antwoord uit de Bijbel

 Halloween is een jaarlijkse feestdag die valt op 31 oktober. In de Bijbel wordt niet over Halloween gesproken. Maar de oorsprong van het feest en de gebruiken eromheen zijn in strijd met wat de Bijbel leert.

Inhoud

 Geschiedenis en gebruiken

 •   Oorsprong: Halloween is te herleiden tot Samhain, een ‘oud heidens feest dat de Kelten meer dan 2000 jaar geleden vierden’, aldus The World Book Encyclopedia. Volgens het boek Een jaar vol feesten ‘waren de Kelten ervan overtuigd dat de doden op die nacht naar de aarde terugkeerden’ en werd dan ‘de mogelijkheid gecreëerd om te communiceren met deze overledenen’. (Zie ‘ Waar komt de naam Halloween vandaan?’)

 •   Kostuums, snoepgoed en trick or treat: Volgens één bron verkleedden de Kelten zich in griezelige kostuums zodat ronddolende geesten zouden denken dat zij een van hen waren en ze met rust zouden laten. Daarnaast legde men snoepgoed voor de geesten neer om ze gunstig te stemmen. a

   In de middeleeuwen namen de katholieke geestelijken in Europa plaatselijke heidense gebruiken over. Zo lieten ze kerkleden verkleed langs de huizen gaan en om kleine giften vragen.

 •   Geesten, vampiers, weerwolven, heksen en zombies: Deze figuren worden al heel lang geassocieerd met boze geesten. Het boek Halloween Trivia noemt ze ‘bovennatuurlijke monsters’ en stelt dat zulke wezens ‘nauw verbonden zijn met de dood, de doden of de angst om te sterven’.

 •   Pompoenen: In de middeleeuwen ging men in Angelsaksische landen ‘van deur tot deur om te vragen om voedsel in ruil voor een gebed voor de doden’ en droeg men ‘lantaarns van uitgeholde rapen’, ook wel jack-o’-lanterns genoemd. De kaars binnenin ‘stelde een ziel voor die gevangenzat in het vagevuur’ (Halloween — From Pagan Ritual to Party Night). Volgens sommige bronnen werden de lantaarns gebruikt om boze geesten af te weren. In de 19de eeuw werden in Noord-Amerika de rapen vervangen door pompoenen, want die waren ruim voorhanden en makkelijk uit te hollen en uit te kerven.

 Maakt het uit dat Halloween een heidense oorsprong heeft?

 Ja. Voor velen is Halloween misschien een onschuldig feest, maar de gebruiken eromheen staan haaks op wat de Bijbel leert. Halloween is gebaseerd op valse leerstellingen over de doden en onzichtbare geesten, demonen.

 De volgende verzen maken duidelijk hoe God denkt over de ideeën achter Halloween.

 •   ‘Er mag bij u geen plaats zijn (…) voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen’ (Deuteronomium 18:10-12, NBV21).

   Betekenis: God keurt het niet goed als je in contact probeert te treden met de doden of zelfs als je doet alsof je dat probeert.

 •   ‘De doden weten helemaal niets’ (Prediker 9:5).

   Betekenis: Omdat de doden geen bewustzijn hebben, kunnen ze geen contact hebben met de levenden.

 •   ‘Ik wil niet dat u zich inlaat met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen’ (1 Korinthiërs 10:20, 21, NBV21).

   Betekenis: Wie Gods goedkeuring wil, moet elk contact met demonen vermijden.

 •   ‘Trek de complete wapenrusting van God aan, zodat je stand kunt houden tegen de listen van de Duivel. Want we hebben een strijd te voeren (…) tegen de slechte geestenmachten’ (Efeziërs 6:11, 12).

   Betekenis: Christenen moeten zich tegen boze geesten verzetten en niet doen alsof ze samen met hen feestvieren.

a Zie het boek Halloween: An American Holiday, an American History, blz. 4.