Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Is God alomtegenwoordig, overal aanwezig?

Het antwoord uit de Bijbel

God is in staat om alles te zien en waar maar ook zijn wil uit te voeren (Spreuken 15:3; Hebreeën 4:13). Maar de Bijbel leert niet dat God alomtegenwoordig is — dat hij overal, in alle dingen, aanwezig is. In plaats daarvan leert de Bijbel dat hij een persoon is en dat hij een specifieke woonplaats heeft.

  • Gods gedaante: God is een geest (Johannes 4:24). Hij is voor mensen onzichtbaar (Johannes 1:18). In de Bijbel staan visioenen over God waarin hij consequent wordt afgebeeld als iemand die op een specifieke plek is. Hij wordt nooit afgebeeld als iemand die overal is (Jesaja 6:1, 2; Openbaring 4:2, 3, 8).

  • Gods woonplaats: God verblijft in de geestenwereld, die duidelijk verschilt van de stoffelijke schepping. In die geestenwereld heeft God een ‘woonplaats, in de hemel’ (1 Koningen 8:30, Herziene Statenvertaling). De Bijbel spreekt over een gelegenheid waarbij geestelijke wezens ‘kwamen om zich vóór Jehovah * te stellen’, wat laat zien dat God zich in zekere zin op een specifieke plek bevindt (Job 1:6).

Als God niet alomtegenwoordig is, kan hij dan wel voor me zorgen?

Ja. God geeft heel veel om individuele mensen. Hoewel hij zelf in de geestenwereld is, ziet hij alle mensen op aarde die graag zijn wil doen en helpt hij ze (1 Koningen 8:39; 2 Kronieken 16:9). Kijk eens hoe Jehovah laat zien dat hij om oprechte aanbidders geeft:

  • Als je bidt: Jehovah kan je gebed horen zodra je het uitspreekt (2 Kronieken 18:31).

  • Als je je gedeprimeerd voelt: ‘Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij’ (Psalm 34:18).

  • Als je leiding nodig hebt: Jehovah zal je ‘inzicht schenken’ en je ‘onderrichten’ door middel van zijn Woord, de Bijbel (Psalm 32:8).

Misvattingen over alomtegenwoordigheid

Misvatting: God is overal in de schepping aanwezig.

Feit: God verblijft niet op aarde of waar maar ook in het stoffelijke universum (1 Koningen 8:27). Het is waar dat de sterren en andere scheppingswerken ‘de heerlijkheid van God bekendmaken’ (Psalm 19:1). Maar God woont net zo min in zijn schepping als een schilder in zijn schilderij woont. Toch kan een schilderij ons wel iets over de schilder vertellen. Zo vertelt de stoffelijke wereld ons iets over de onzichtbare eigenschappen van de Schepper, zoals zijn kracht, wijsheid en liefde (Romeinen 1:20).

Misvatting: God moet alomtegenwoordig zijn om alle dingen te kunnen weten en om almachtig te kunnen zijn.

Feit: Gods heilige geest, of werkzame kracht, is Gods kracht in actie. Door zijn heilige geest kan God alles zien en doen, waar en wanneer maar ook, zonder er zelf bij aanwezig te zijn (Psalm 139:7).

Misvatting: Psalm 139:8 leert dat God alomtegenwoordig is, want er staat: ‘Stijg ik op naar de hemel: U bent daar; lig ik in het dodenrijk: U bent daar’ (Willibrordvertaling).

Feit: Dit vers gaat niet over Gods woonplaats. Het leert ons in poëtische bewoordingen dat God ons altijd kan helpen, waar we ook zijn — geen plek is voor hem te ver.

^ ¶5 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.