Doorgaan naar inhoud

Ik ben niet gelukkig — Kan religie, God of de Bijbel me helpen?

Het antwoord uit de Bijbel

Ja, de Bijbel, een oud boek vol wijsheid, geeft antwoord op belangrijke levensvragen en kan u helpen u beter en gelukkiger te voelen. Hier volgen een paar vragen waar de Bijbel antwoord op geeft.

  1. Is er een Schepper? De Bijbel zegt dat God ’alle dingen heeft geschapen’ (Openbaring 4:11). Als onze Schepper weet hij wat we nodig hebben om ons goed te voelen en voldoening uit het leven te halen.

  2. Geeft God om me? De Bijbel beschrijft God niet als afstandelijk maar als iemand die „eigenlijk niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen 17:27). Hij is geïnteresseerd in u en wil u helpen een gelukkig leven te leiden (Jesaja 48:17, 18; 1 Petrus 5:7).

  3. Hoe kan kennis over God me helpen me beter te voelen? God heeft ons gemaakt met een „geestelijke nood”, een natuurlijke behoefte om de zin en het doel van het leven te begrijpen (Mattheüs 5:3). Die geestelijke nood wil ook zeggen dat we het verlangen hebben om onze Schepper te leren kennen en een band met hem op te bouwen. God zal blij zijn dat u hem wilt leren kennen, want in de Bijbel staat: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8).

Miljoenen mensen hebben ervaren dat vriendschap met God ze heeft geholpen zich gelukkiger te voelen. Vriendschap met God zal uw problemen niet wegnemen, maar zijn wijsheid, die te vinden is in de Bijbel, kan u wel helpen

Veel religies gebruiken de Bijbel wel maar houden zich niet aan de leringen ervan. Maar de ware religie, die vasthoudt aan wat de Bijbel echt leert, zal u helpen God te leren kennen.