Doorgaan naar inhoud

Is geld de wortel van alle kwaad?

Is geld de wortel van alle kwaad?

Het antwoord uit de Bijbel

 Nee. De Bijbel zegt niet dat geld slecht is of dat geld de onderliggende oorzaak is van alle slechte dingen. Veel mensen denken dat de uitspraak ‘geld is de wortel van alle kwaad’ een citaat uit de Bijbel is. Maar dat klopt niet. In de Bijbel staat: ‘De wortel van alle kwaad is geldzucht’ (1 Timotheüs 6:10, De Nieuwe Bijbelvertaling). Dit vers wordt ook als volgt weergegeven: ‘De liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen.’

 Wat zegt de Bijbel over geld?

 De Bijbel zegt dat geld nuttig kan zijn als je er verstandig mee omgaat en dat geld ‘een bescherming’ is (Prediker 7:12). Ook spreekt de Bijbel positief over mensen die graag iets aan anderen geven, waaronder misschien geld (Spreuken 11:25).

 Maar tegelijkertijd geeft de Bijbel de waarschuwing dat geld niet het belangrijkste in je leven mag zijn. Er staat: ‘Laat je leven vrij zijn van de liefde voor geld en wees tevreden met wat je hebt’ (Hebreeën 13:5). De les is om niet te veel belang te hechten aan geld en geen rijkdom na te streven. We moeten juist proberen tevreden te zijn met de dingen die we echt nodig hebben, zoals voedsel, kleding en onderdak (1 Timotheüs 6:8).

 Waarom waarschuwt de Bijbel voor de liefde voor geld?

 De Bijbel zegt dat hebzuchtige mensen geen eeuwig leven zullen krijgen (Efeziërs 5:5). Eén reden is dat hebzucht een vorm van afgoderij is (Kolossenzen 3:5). Nog een reden is dat hebzuchtige personen vaak goede principes aan de kant schuiven om te krijgen wat ze willen. ‘Wie snel rijk wil worden blijft niet onschuldig’, zegt Spreuken 28:20. Ze zouden zich zelfs kunnen laten verleiden tot het plegen van een misdrijf, zoals chantage, afpersing, fraude, ontvoering of moord.

 Ook als de liefde voor geld niet tot slecht gedrag leidt, kan hebzucht andere negatieve gevolgen hebben. De Bijbel zegt dat ‘degenen die vastbesloten zijn om rijk te worden, ten prooi vallen aan verleiding, in een strik raken en zwichten voor veel dwaze en schadelijke verlangens’ (1 Timotheüs 6:9).

 Wat kan het Bijbelse advies over geld voor ons betekenen?

 Als we om aan geld te komen niet tegen onze morele normen of Gods normen ingaan, zullen we zelfrespect hebben en ook Gods goedkeuring en steun. God belooft degenen die oprecht hun best doen om zijn goedkeuring te krijgen: ‘Ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten’ (Hebreeën 13:5, 6). Ook geeft hij ons de verzekering dat ‘wie betrouwbaar is veel zegeningen krijgt’ (Spreuken 28:20).