Doorgaan naar inhoud

Gaan dieren naar de hemel?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel leert dat van alle wezens op aarde er maar een beperkt aantal mensen naar de hemel gaat (Openbaring 14:1, 3). Daar zullen ze met Jezus als koningen en priesters gaan regeren (Lukas 22:28-30; Openbaring 5:9, 10). De overgrote meerderheid van de overleden mensen zal tot leven worden gewekt op de aarde, die dan een paradijs zal zijn (Psalm 37:11, 29).

In de Bijbel wordt nergens gesproken over een dieren- of hondenhemel, en dat is niet voor niets. Dieren kunnen niet de stappen ondernemen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor ‘de hemelse roeping’ (Hebreeën 3:1). Ze kunnen bijvoorbeeld niet God leren kennen, geloven en Gods geboden gehoorzamen (Mattheüs 19:17; Johannes 3:16; 17:3). Alleen mensen zijn gemaakt met het vooruitzicht om voor altijd te leven (Genesis 2:16, 17; 3:22, 23).

Om naar de hemel te gaan moeten aardse wezens een opstanding uit de dood krijgen (1 Korinthiërs 15:42). In de Bijbel staan meerdere verslagen over personen die een opstanding kregen (1 Koningen 17:17-24; 2 Koningen 4:32-37; 13:20, 21; Lukas 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Johannes 11:38-44; Handelingen 9:36-42; 20:7-12). Maar in die verslagen ging het altijd over mensen, niet over dieren.

 Hebben dieren een ziel?

Nee. De Bijbel zegt dat zowel dieren als mensen zielen zijn (Numeri 31:28). Toen de eerste mens, Adam, werd gemaakt, kreeg hij geen ziel; hij ‘werd een levende ziel’ (Genesis 2:7, voetnoot). Een ziel bestaat uit twee elementen: ‘stof van de aardbodem’ en ‘de levensadem’.

 Kan een ziel sterven?

Ja, de Bijbel zegt dat een ziel kan sterven (Leviticus 21:11, voetnoot; Ezechiël 18:20). Bij de dood keren dieren en mensen tot stof terug (Prediker 3:19, 20). Met andere woorden, ze houden op te bestaan. *

 Kunnen dieren zondigen?

Nee. Zondigen betekent dat iemand iets denkt, voelt of doet wat niet in harmonie is met Gods normen. Om te zondigen moet je morele keuzes kunnen maken, maar dieren kunnen dat niet. Tijdens hun leven volgen ze meestal hun instinct (2 Petrus 2:12). Uiteindelijk gaan ze dood, hoewel ze niet gezondigd hebben.

 Is dierenmishandeling aanvaardbaar?

Nee. God gaf mensen het gezag over de dieren, maar hij gaf ze niet het recht om ze te mishandelen (Genesis 1:28; Psalm 8:6-8). God vindt het welzijn van elk dier belangrijk, zelfs van een klein vogeltje (Jona 4:11; Mattheüs 10:29). Hij gaf zijn aanbidders het gebod om dieren goed te behandelen (Exodus 23:12; Deuteronomium 25:4; Spreuken 12:10).

^ ¶13 Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 van het boek Wat kun je leren uit de Bijbel?