Doorgaan naar inhoud

Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of ‘de eindtijd’?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel beschrijft gebeurtenissen en omstandigheden die zouden plaatsvinden in ‘het besluit van het [huidige] samenstel van dingen’, of ‘het einde van deze wereld’ (Mattheüs 24:3; Bijbel in Gewone Taal). De Bijbel noemt die tijdsperiode de ‘laatste dagen’, de ‘tijd van het einde’ of de ‘eindtijd’ (2 Timotheüs 3:1; Daniël 8:19; Willibrordvertaling). In de Bijbel zijn een aantal opvallende kenmerken van de eindtijd voorspeld, zoals:

Leven we in ‘de laatste dagen’?

Ja. Zowel de toestanden in de wereld als de Bijbelse chronologie duiden erop dat de laatste dagen in 1914 zijn begonnen. In dat jaar begon Gods Koninkrijk in de hemel te regeren; een van de eerste dingen die het Koninkrijk deed, was Satan en de demonen uit de hemel neerwerpen naar de omgeving van de aarde (Openbaring 12:7-12). Satans invloed op de mensheid is te zien in de slechte instelling en daden van veel mensen, waardoor de laatste dagen ‘kritieke tijden’ zijn ‘die moeilijk zijn door te komen’ (2 Timotheüs 3:1).