Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over dinosaurussen?

Het antwoord uit de Bijbel

Dinosaurussen worden in de Bijbel niet specifiek genoemd. Maar de Bijbel zegt wel dat God ‘alle dingen geschapen heeft’; hij heeft dus ook de dinosaurussen gemaakt (Openbaring 4:11). * Dus zonder dinosaurussen specifiek te noemen, spreekt de Bijbel over groepen dieren waar ook dinosaurussen onder kunnen vallen:

Zijn dinosaurussen geëvolueerd uit andere dieren?

Dinosaurussen verschijnen plotseling in het fossielenarchief en niet geleidelijk, zoals bij evolutie het geval zou zijn. Dat stemt overeen met wat de Bijbel zegt: dat God alle dieren heeft gemaakt. Psalm 146:6 beschrijft God bijvoorbeeld als ‘de Maker van de hemel, de aarde, de zee en alles wat ze bevatten’.

Wanneer leefden de dinosaurussen?

Volgens de Bijbel werden zee- en landdieren geschapen tijdens de vijfde en zesde dag, of tijdsperiode, van de schepping (Genesis 1:20-25, 31). * De Bijbel laat dus ruimte voor het idee dat er over een langere periode verschillende soorten dinosaurussen verschenen en bestonden.

Waren de Behemoth en de Leviathan uit het boek Job dinosaurussen?

Nee. Hoewel niet met zekerheid vastgesteld kan worden welke dieren hiermee bedoeld worden, wordt over het algemeen gedacht dat met de Behemoth het nijlpaard wordt bedoeld en met de Leviathan de krokodil. Die dieren komen namelijk overeen met hoe de Bijbel de Behemoth en de Leviathan beschrijft (Job 40:15-23; 41:1, 14-17, 31). Er worden in ieder geval geen dinosaurussen mee bedoeld. God zei tegen Job dat hij naar de Behemoth en de Leviathan moest kijken, en Job leefde lang nadat de dinosaurussen waren uitgestorven (Job 40:16; 41:8).

Wat is er met de dinosaurussen gebeurd?

De Bijbel zegt niets over het verdwijnen van de dinosaurussen. Maar er staat wel in dat alle dingen geschapen werden ‘dankzij uw [Gods] wil’; God had dus een duidelijk doel voor ogen toen hij dinosaurussen maakte (Openbaring 4:11). Toen dat doel was bereikt, liet God toe dat de dinosaurussen uitstierven.

^ ¶3 Gevonden fossielen bewijzen dat dinosaurussen hebben bestaan. Ze laten zien dat er een tijdlang zelfs veel dinosaurussen waren in allerlei soorten en maten.

^ ¶10 In de Bijbel kan het woord dag duiden op een tijdsperiode van duizenden jaren (Genesis 1:31; 2:1-4; Hebreeën 4:4, 11).