Doorgaan naar inhoud

Staat de dag van onze dood vast?

Het antwoord uit de Bijbel

Nee, de dag van onze dood is niet vooraf bepaald. De Bijbel biedt geen ondersteuning voor geloof in het noodlot, maar zegt juist dat de dood vaak het gevolg is van „onvoorziene gebeurtenissen” (Prediker 9:11).

Heeft de Bijbel het niet over „een tijd om te sterven”?

Prediker 3:2 zegt inderdaad: „Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken” (Herziene Statenvertaling). Maar uit de context van dit vers blijkt dat de Bijbel hier duidelijk maakt dat veel dingen in het leven in eindeloze cyclussen plaatsvinden (Prediker 3:1-8). Net zoals God een boer niet dwingt om op een specifiek moment te planten, heeft hij ook niet vooraf bepaald op welke dag we zullen doodgaan. Waar het om gaat, is dat we niet zó in alledaagse dingen moeten opgaan dat we onze Schepper vergeten (Prediker 3:11; 12:1, 13).

Het leven kan verlengd worden

Het leven kent veel onzekerheden, maar door verstandige beslissingen te nemen kunnen we vaak langer leven. De Bijbel zegt: „De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood” (Spreuken 13:14, De Nieuwe Bijbelvertaling). En Mozes vertelde de Israëlieten wat het resultaat zou zijn als ze zich aan Gods geboden zouden houden: „Dan zult u lang blijven leven” (Deuteronomium 6:2, Willibrordvertaling). Aan de andere kant kunnen we ons leven verkorten door verkeerde keuzes te maken of domme dingen te doen (Prediker 7:17).

Toch kunnen we niet aan de dood ontkomen, hoe verstandig of voorzichtig we ook zijn (Romeinen 5:12). Maar daar zal in de toekomst verandering in komen, want de Bijbel belooft: „De dood zal niet meer zijn” (Openbaring 21:4).