Doorgaan naar inhoud

Welke namen staan in „het boek des levens”?

Het antwoord uit de Bijbel

„Het boek des levens”, ook wel „de boekrol des levens” of het „gedenkboek” genoemd, bevat de namen van mensen die voor eeuwig leven in aanmerking komen (Openbaring 3:5; 20:12; Maleachi 3:16). God bepaalt of iemand in dat boek komt te staan op basis van zijn of haar gehoorzaamheid aan hem (Johannes 3:16; 1 Johannes 5:3).

God bewaart sinds „de grondlegging der [mensen]wereld” al zijn loyale aanbidders in zijn geheugen, alsof hij hun namen in een boek schrijft (Openbaring 17:8). De getrouwe man Abel was blijkbaar de eerste van wie de naam in „het boek des levens” kwam te staan (Hebreeën 11:4). Dit boek is geen kille namenlijst maar een bewijs dat Jehovah een liefdevolle God is die ’degenen kent die hem toebehoren’ (2 Timotheüs 2:19; 1 Johannes 4:8).

Kunnen namen uit „het boek des levens” gewist worden?

Ja. God zei over ongehoorzame mensen in het oude Israël: „Wie tegen mij gezondigd heeft, die zal ik uit mijn boek wissen” (Exodus 32:33). Maar als we God trouw blijven, zal onze naam in „de boekrol des levens” blijven staan (Openbaring 20:12).