Doorgaan naar inhoud

Geeft de Bijbel een nauwkeurig verslag van Jezus’ leven?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbelschrijver Lukas zei over zijn verslag van Jezus’ leven: ’Ik ben alle dingen van meet af nauwkeurig nagegaan’ (Lukas 1:3).

 Sommigen beweren dat de verslagen van Jezus’ leven in de evangeliën — de geschriften van zijn tijdgenoten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes — ergens in de vierde eeuw zijn veranderd.

 Maar begin twintigste eeuw werd er in Egypte een belangrijk fragment van Johannes’ evangelie gevonden. Dat staat nu bekend als de Papyrus Rylands 457 (P52) en wordt bewaard in de John Rylands-bibliotheek in het Engelse Manchester. Het bevat wat in moderne Bijbels Johannes 18:31-33, 37, 38 is.

 Het is het oudste handschriftfragment van de christelijke Griekse Geschriften (het ’Nieuwe Testament’) dat nog bestaat. Veel Bijbelgeleerden denken dat het rond 125 n.Chr. is geschreven, amper een kwart eeuw na het origineel. De tekst van het fragment is bijna exact hetzelfde als die van latere manuscripten.