Doorgaan naar inhoud

Is de Bijbel een boek met wijsheid van mensen?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel, ook bekend als de Heilige Schrift, zijn inderdaad veel wijze uitspraken te vinden. Maar kijk eens wat de Bijbel zelf over zijn auteur zegt: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd” (2 Timotheüs 3:16). Hier volgen een paar van de bewijzen daarvoor:

  • De Bijbel is historisch nauwkeurig. Niemand heeft dat ooit met succes kunnen aanvechten.

  • De Bijbelschrijvers waren eerlijke mannen die openhartig schreven. Hun openheid maakt wat ze schreven betrouwbaar.

  • De Bijbel heeft één hoofdthema: God heeft het recht om over de mensheid te regeren, wat zal worden aangetoond door zijn hemelse Koninkrijk.

  • De Bijbel is duizenden jaren geleden geschreven en toch staan er geen wetenschappelijk onjuiste opvattingen in die in de oudheid algemeen aanvaard waren.

  • Bijbelse voorspellingen, ook wel profetieën genoemd, zijn uitgekomen, en daar zijn geschiedkundige bewijzen voor.