Doorgaan naar inhoud

Wat is een profetie?

Wat is een profetie?

Het antwoord uit de Bijbel

 Een profetie is een boodschap die geïnspireerd is door God, een goddelijke openbaring. De Bijbel zegt dat profeten namens God spraken ‘zoals zij door heilige geest werden meegevoerd’ (2 Petrus 1:20, 21). Een profeet is dus iemand die een boodschap van God ontvangt en die boodschap vervolgens aan anderen doorgeeft (Handelingen 3:18).

Hoe kregen profeten informatie van God?

 God gebruikte verschillende methoden om zijn gedachten aan de profeten over te brengen:

  •   In geschreven vorm. God gebruikte deze methode ten minste één keer, toen hij Mozes de tien geboden in geschreven vorm gaf (Exodus 31:18).

  •   Mondeling via engelen. Via een engel kreeg Mozes instructies van God over de boodschap die hij aan de farao van Egypte moest overbrengen (Exodus 3:2-4, 10). Als de precieze bewoordingen heel belangrijk waren, gaf God engelen de opdracht om zijn boodschap woordelijk te dicteren. Dat gebeurde toen hij tegen Mozes zei: ‘Schrijf u deze woorden op, want in overeenstemming met deze woorden sluit ik waarlijk een verbond met u en Israël’ (Exodus 34:27). a

  •   Door middel van visioenen. Soms kreeg een profeet een visioen terwijl hij wakker en volledig bij bewustzijn was (Jesaja 1:1; Habakuk 1:1). Sommige visioenen waren zo levendig dat de profeet eraan deelnam (Lukas 9:28-36; Openbaring 1:10-17). Andere visioenen werden gegeven terwijl de profeet in trance was (Handelingen 10:10, 11; 22:17-21). God bracht zijn boodschap ook wel over via dromen, als de profeet sliep (Daniël 7:1; Handelingen 16:9, 10).

  •   Door de gedachten van profeten te leiden. Om zijn boodschap over te brengen, leidde God de gedachten van de profeten. Dat is de betekenis van de Bijbelse uitspraak: ‘De gehele Schrift is door God geïnspireerd.’ De uitdrukking ‘door God geïnspireerd’ betekent letterlijk ‘God-geademd’ (2 Timotheüs 3:16). God gebruikte zijn heilige geest, of werkzame kracht, om zijn ideeën in de geest van de schrijvers te ‘ademen’. De boodschap kwam van God, maar de profeet schreef het in eigen woorden op (2 Samuël 23:1, 2).

Voorspellen profetieën altijd de toekomst?

 Nee, profetieën zijn niet alleen toekomstvoorspellingen. Toch hebben de meeste boodschappen van God wel met de toekomst te maken, al is het soms indirect. Gods profeten waarschuwden het oude volk Israël bijvoorbeeld herhaaldelijk vanwege hun slechte gedrag. Ze beschreven de zegeningen die ze zouden krijgen als ze de waarschuwing serieus namen, maar ook de ellende die ze zou overkomen als ze dat niet deden (Jeremia 25:4-6). Hun toekomst hing af van de keuzes die ze zelf maakten (Deuteronomium 30:19, 20).

Voorbeelden van Bijbelprofetieën die geen voorspellingen waren

  •   Toen de Israëlieten God eens om hulp vroegen, stuurde hij een profeet om ze uit te leggen dat hij ze niet had geholpen omdat ze zijn geboden niet hadden gehoorzaamd (Rechters 6:6-10).

  •   Toen Jezus een gesprek had met een Samaritaanse vrouw, zei hij dingen over haar verleden die hij alleen kon weten omdat God het hem had doorgegeven. Ze zag in dat hij een profeet was, ook al had hij niets over de toekomst voorspeld (Johannes 4:17-19).

  •   Tijdens de berechting van Jezus bedekten zijn vijanden zijn gezicht, sloegen hem en zeiden: ‘Profeteer. Wie is het die u geslagen heeft?’ Ze vroegen Jezus niet om de toekomst te voorspellen, maar om door middel van Gods kracht te zeggen wie hem geslagen had (Lukas 22:63, 64).

a Hoewel het in dit voorbeeld in eerste instantie kan lijken alsof God rechtstreeks tot Mozes sprak, laat de Bijbel zien dat God engelen gebruikte om de Wet over te brengen (Handelingen 7:53; Galaten 3:19).