Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Verbiedt de Bijbel het om van seks te genieten?

Het antwoord uit de Bijbel

Nee, de Bijbel laat juist zien dat seks een geschenk van God is aan getrouwde mensen. Hij schiep de mens „als man en als vrouw” en zag dat wat hij gemaakt had „zeer goed” was (Genesis 1:27, 31). Toen hij de eerste man en vrouw in een huwelijk verbond, zei hij: „Zij moeten één vlees worden” (Genesis 2:24). Dat hield niet alleen in dat ze een hechte emotionele band zouden hebben maar ook dat ze van seksuele intimiteit zouden genieten.

De Bijbel beschrijft het genot dat mannen in het huwelijk zouden vinden als volgt: „Verheug u met de vrouw van uw jeugd (...) Laten haar borsten u te allen tijde vreugdedronken maken. Moogt gij over haar liefde voortdurend in extase zijn” (Spreuken 5:18, 19). God wil ook dat vrouwen van seks genieten. De Bijbel zegt: „Laat de man zijn vrouw geven wat haar toekomt, maar laat ook de vrouw hetzelfde doen ten opzichte van haar man”, wat betekent dat man en vrouw in elkaars seksuele behoeften moeten voorzien (1 Korinthiërs 7:3).

Alleen binnen het huwelijk

God vindt dat seks alleen voor huwelijkspartners bestemd is, zoals blijkt uit Hebreeën 13:4: „Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging, want God zal hoereerders en overspelers oordelen.” Huwelijkspartners moeten elkaar trouw blijven en hun verbintenis serieus nemen. Ze worden het gelukkigst als ze niet uit zijn op hun eigen bevrediging, maar het Bijbelse principe toepassen: „Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35).