Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over pandemieën?

Wat zegt de Bijbel over pandemieën?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel heeft voorspeld dat er in de laatste dagen epidemieën (wijdverbreide ziekten), met inbegrip van pandemieën, zouden zijn (Lukas 21:11). Pandemieën zijn geen vergelding of straf van God. Het is zelfs zo dat God door middel van zijn Koninkrijk binnenkort een eind zal maken aan alle gezondheidsproblemen, waaronder pandemieën.

 Zijn pandemieën in de Bijbel voorspeld?

 In de Bijbel worden geen specifieke pandemieën of ziekten voorspeld, zoals COVID-19, aids of de Spaanse griep. Maar er wordt wel gesproken over ‘epidemieën’ en ‘dodelijke plagen’ (Lukas 21:11; Openbaring 6:8). Die gebeurtenissen maken deel uit van het teken van ‘de laatste dagen’, ook wel ‘het einde van het tijdperk’ genoemd (2 Timotheüs 3:1; Mattheüs 24:3).

 Heeft God ooit ziekten gebruikt om mensen te straffen?

 De Bijbel beschrijft een paar gevallen waarin God een ziekte gebruikte om iemand te straffen. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat sommigen door melaatsheid werden getroffen (Numeri 12:1-16; 2 Koningen 5:20-27; 2 Kronieken 26:16-21). Maar die op zichzelf staande gevallen waren geen pandemieën, waarbij onschuldige mensen willekeurig worden besmet. Het waren juist specifieke oordelen tegen mensen die duidelijk tegen God in opstand waren gekomen.

 Zijn de huidige pandemieën een straf van God?

 Nee. Sommige mensen beweren dat God in deze tijd pandemieën en andere ziekten gebruikt om mensen te straffen. Maar deze gedachte wordt niet door de Bijbel ondersteund. Hoe weten we dat?

 Om te beginnen werden sommige aanbidders van God — zowel in het verleden als in deze tijd — getroffen door ziekte. De getrouwe man Timotheüs was bijvoorbeeld ‘vaak ziek’ (1 Timotheüs 5:23). Maar de Bijbel zegt niet dat dit een teken was van Gods afkeuring. Ook in deze tijd worden sommige getrouwe aanbidders van God ziek, misschien door een besmetting. Vaak waren die personen gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats (Prediker 9:11).

 Bovendien leert de Bijbel dat het nog niet Gods tijd is om slechte mensen te straffen. We leven juist ‘op een dag van redding’ — een tijd waarin God alle mensen vriendelijk uitnodigt om een hechte band met hem te krijgen en gered te worden (2 Korinthiërs 6:2). Eén manier waarop hij dat doet is door middel van een wereldwijd predikingswerk met een positieve boodschap: het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’ (Mattheüs 24:14).

 Zal er ooit een eind komen aan pandemieën?

 Ja. De Bijbel voorspelt een tijd in de nabije toekomst waarin niemand ziek zal zijn. God zal door middel van zijn Koninkrijk een eind maken aan alle gezondheidsproblemen (Jesaja 33:24; 35:5, 6). Dan zal er geen lijden, pijn en dood meer zijn (Openbaring 21:4). En hij zal degenen die gestorven zijn weer tot leven wekken, zodat ze in goede gezondheid en onder perfecte omstandigheden hier op aarde kunnen leven (Psalm 37:29; Handelingen 24:15).

 Bijbelteksten over ziekte

 Mattheüs 4:23: ‘Hij [Jezus] reisde rond door heel Galilea, gaf onderwijs in de synagogen en predikte het goede nieuws van het Koninkrijk. Ook genas hij elke ziekte en elke kwaal onder het volk.’

 Betekenis: Jezus’ wonderen lieten op kleine schaal zien wat Gods Koninkrijk binnenkort voor de hele mensheid zal doen.

 Lukas 21:11: ‘Er zullen (...) epidemieën zijn.’

 Betekenis: Wijdverbreide gezondheidsproblemen maken deel uit van het teken van de laatste dagen.

 Openbaring 6:8: ‘Ik zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit (...) om te doden door (...) dodelijke plagen.’

 Betekenis: De voorspelling over de vier ruiters van de Apocalyps is een aanwijzing dat er in deze tijd pandemieën zouden plaatsvinden.