Doorgaan naar inhoud

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

Het antwoord uit de Bijbel

Toen God de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat ze alleen binnen een huwelijk tussen man en vrouw seks zouden hebben (Genesis 1:27, 28; Leviticus 18:22; Spreuken 5:18, 19). De Bijbel veroordeelt alle seks buiten een huwelijk tussen man en vrouw, of het nu gaat om homoseksueel of heteroseksueel gedrag (1 Korinthiërs 6:18). Hiermee wordt niet alleen gemeenschap bedoeld maar ook het strelen van de geslachtsdelen van iemand anders en orale of anale seks.

Hoewel de Bijbel duidelijk maakt dat homoseksueel gedrag onaanvaardbaar is, wordt homohaat of homofobie niet goedgekeurd. Christenen krijgen juist de raad respect te hebben voor iedereen (1 Petrus 2:17).

Kan homoseksualiteit aangeboren zijn?

De Bijbel laat zich niet rechtstreeks uit over biologische aspecten van homoseksuele verlangens, maar erkent wel dat we allemaal geboren worden met een neiging Gods wetten te overtreden (Romeinen 7:21-25). In plaats van in te gaan op de oorzaak van homoseksuele gevoelens, verbiedt de Bijbel homoseksuele daden.

Gods wil doen ondanks homoseksuele gevoelens.

De Bijbel zegt: „Maak dus voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht” (Kolossenzen 3:5, De Nieuwe Bijbelvertaling). Om een einde te maken aan verkeerde verlangens, die tot verkeerde daden leiden, moet iemand zijn denken beheersen. Door de geest geregeld met gezonde gedachten te vullen, kost het minder moeite om verkeerde verlangens te verdrijven (Filippenzen 4:8; Jakobus 1:14, 15). In het begin is het misschien een zware strijd, maar later kan het makkelijker worden. God belooft iedereen te helpen ’nieuw gemaakt te worden in de kracht die zijn denken aandrijft’ (Efeziërs 4:22-24).

Miljoenen mensen die heteroseksuele verlangens hebben en zich aan de Bijbelse normen willen houden, moeten dezelfde strijd voeren. Dat zijn bijvoorbeeld alleenstaanden met weinig vooruitzichten op een huwelijk, of mensen die getrouwd zijn met een partner die seksueel niet meer kan functioneren. Zij kiezen ervoor hun seksuele verlangens te beheersen, ondanks eventuele verleidingen. Het lukt hun een gelukkig leven te leiden, en mensen met homoseksuele neigingen die echt Gods goedkeuring willen hebben, kunnen dat ook (Deuteronomium 30:19).