Doorgaan naar inhoud

Bestaat God echt?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel staan overtuigende bewijzen voor het bestaan van God. De Bijbel moedigt ons ertoe aan geloof in God te ontwikkelen door ons „denkvermogen” te gebruiken in plaats van blind religieuze beweringen te geloven (Romeinen 12:1; 1 Johannes 5:20). Kijk eens naar de volgende redeneringen die op de Bijbel gebaseerd zijn:

  • Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper. De Bijbel zegt: „Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen heeft gebouwd, is God” (Hebreeën 3:4). Hoewel de redenering eenvoudig is, vinden veel hoogopgeleide mensen deze logica heel krachtig. *

  • Mensen hebben van nature het verlangen om de zin en het doel van het leven te begrijpen, een behoefte waarin niet met iets tastbaars voorzien kan worden. Dit is onderdeel van wat de Bijbel onze „geestelijke nood” noemt. Daartoe behoort ook het verlangen om God te leren kennen en te aanbidden (Mattheüs 5:3; Openbaring 4:11). Die spirituele behoefte duidt er niet alleen op dat God bestaat maar ook dat hij een liefdevolle Schepper is die wil dat we aan die behoefte voldoen (Mattheüs 4:4).

  • Gedetailleerde voorspellingen in de Bijbel werden eeuwen van tevoren opgeschreven en kwamen heel precies uit. De nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van die voorspellingen duiden er sterk op dat ze afkomstig zijn van een bovenmenselijke bron (2 Petrus 1:21).

  • Bijbelschrijvers hadden wetenschappelijke kennis die verder reikte dan de inzichten van hun tijd. Zo geloofden veel mensen vroeger dat de aarde op een dier rustte, zoals een olifant, everzwijn of os. Maar de Bijbel zegt: „[God] hangt de aarde op aan niets” (Job 26:7). En de Bijbel geeft ook een correcte beschrijving van de vorm van de aarde. Zo wordt er gesproken over „het rond der aarde” of „globe” (Jesaja 40:22; Douay Version). Veel mensen zijn het erover eens dat de meest logische verklaring voor zulke inzichten is dat de Bijbelschrijvers hun informatie van God kregen.

  • De Bijbel geeft antwoord op veel moeilijke vragen. Als iemand geen duidelijke antwoorden op zulke vragen krijgt, kan het heel moeilijk zijn om in God te geloven. Enkele van die vragen zijn: Als God almachtig en liefdevol is, waarom is er dan zo veel slechtheid en ellende in de wereld? Waarom is religie zo vaak de oorzaak van slechte dingen en niet van goede dingen? — Titus 1:16.

^ ¶4 De astronoom Allan Sandage heeft bijvoorbeeld ooit over het universum gezegd: „Ik vind het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijke orde uit chaos is ontstaan. Er moet een organiserend principe zijn. God is voor mij een mysterie, maar wel de verklaring voor het wonder van het bestaan, waarom er iets is in plaats van niets.”