Doorgaan naar inhoud

Wie is de aartsengel Michaël?

Het antwoord uit de Bijbel

 Michaël, die in sommige religies ook wel ‘Sint-Michaël’ wordt genoemd, is de naam die aan Jezus werd gegeven voor en na zijn leven op aarde. a Michaël had na de dood van Mozes een conflict met Satan en hielp een engel om Gods boodschap aan de profeet Daniël over te brengen (Daniël 10:13, 21; Judas 9). Michaël doet de betekenis van zijn naam — ‘Wie is gelijk God?’ — eer aan door Gods bestuur te verdedigen en tegen Gods vijanden te strijden (Daniël 12:1; Openbaring 12:7).

 Laten we eens kijken waarom we kunnen concluderen dat Jezus de aartsengel Michaël is.

  •   Michaël is de ‘aartsengel’ (Judas 9). De titel ‘aartsengel’, wat ‘hoofd van de engelen’ betekent, komt in slechts twee Bijbelteksten voor. In beide gevallen is het woord enkelvoudig, wat erop duidt dat er maar één engel met die titel is. In een van die teksten staat dat de opgestane Heer Jezus ‘uit de hemel zal neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel’ (1 Thessalonicenzen 4:16). Jezus had de ‘stem van een aartsengel’, omdat hij de aartsengel Michaël is.

  •   Michaël staat aan het hoofd van een leger van engelen. ‘Michaël en zijn engelen streden tegen de draak’, Satan (Openbaring 12:7). Michaël heeft veel autoriteit in de geestenwereld, want hij wordt ‘een van de voornaamste vorsten’ en de ‘grote vorst’ genoemd (Daniël 10:13, 21; 12:1). Die titels bestempelen Michaël als de ‘opperbevelhebber van de engelenlegers’, zoals nieuwtestamenticus David Aune het omschrijft.

     In de Bijbel staat verder maar één andere naam van iemand die autoriteit heeft over een leger van engelen. Er wordt gesproken over ‘de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met zijn krachtige engelen, in een vlammend vuur, wanneer hij wraak oefent’ (2 Thessalonicenzen 1:7, 8; Mattheüs 16:27). Jezus ‘is heengegaan naar de hemel, en engelen en autoriteiten en krachten werden aan hem onderworpen’ (1 Petrus 3:21, 22). Het zou niet logisch zijn als Jezus en Michaël door God als concurrerende bevelhebbers over de heilige engelen waren aangesteld. Het is logischer om te concluderen dat beide namen, Jezus en Michaël, op dezelfde persoon duiden.

  •   Michaël ‘zal opstaan’ tijdens een ongekende ‘tijd van benauwdheid’ (Daniël 12:1). In het Bijbelboek Daniël wordt met de uitdrukking ‘opstaan’ vaak verwezen naar een koning die tot een specifieke actie overgaat (Daniël 11:2-4, 21). Jezus, die is geïdentificeerd als ‘Het Woord van God’, zal als ‘Koning der koningen’ tot actie overgaan om al Gods vijanden te verslaan en Gods aanbidders te beschermen (Openbaring 19:11-16). Hij zal dat doen tijdens een periode van ‘grote verdrukking zoals er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen’ (Mattheüs 24:21, 42).

a In de Bijbel wordt ook naar andere personen met meerdere namen verwezen, zoals Jakob (ook Israël genoemd), Petrus (ook Simon genoemd) en Thaddeüs (ook Judas genoemd) — Genesis 49:1, 2; Mattheüs 10:2, 3; Markus 3:18; Handelingen 1:13.