Doorgaan naar inhoud

Is wat mensen elkaar nu aandoen in de Bijbel voorspeld?

Is wat mensen elkaar nu aandoen in de Bijbel voorspeld?

Het antwoord uit de Bijbel

 In de Bijbel is inderdaad een negatieve verandering in mensen voorspeld. Die verandering zou leiden tot grootschalig moreel verval en de afbrokkeling van normen en waarden (2 Timotheüs 3:1-5). a Maar in de Bijbel staat ook dat sommige mensen daar niet in mee zouden gaan. Met Gods hulp zouden zij weerstand bieden aan die negatieve invloeden en leren te denken en doen wat God wil (Jesaja 2:2, 3).

 Wat is in de Bijbel voorspeld over mensen in deze tijd?

 In de Bijbel worden allerlei negatieve trekken genoemd die heel gangbaar zouden worden en die allemaal voortkomen uit egoïsme. Mensen zouden ‘onbeheerst’ zijn, ‘alleen om zichzelf geven’ en ‘meer liefde voor genot dan liefde voor God’ hebben (2 Timotheüs 3:2-4).

 Veel mensen in deze tijd denken alleen maar aan zichzelf, hun zelfontwikkeling, hun zelfbeeld, hun zelfontplooiing, enzovoorts. Er wordt zelfs gesproken over de generatie Ik. Veel mensen zijn zo op zichzelf gericht dat ze ‘geen liefde voor het goede hebben’. Ze hebben het gewoon niet in zich te waarderen wat goed is. Ze zijn ‘ondankbaar’ en vinden het niet nodig waardering te tonen voor wat ze hebben of voor wat anderen voor ze doen (2 Timotheüs 3:2, 3).

 Egoïsme ligt ook ten grondslag aan andere neigingen die deze tijd kenmerken.

  •   Hebzuchtig. Er zijn heel wat mensen die ‘alleen om geld geven’ en succes in het leven afmeten aan hun inkomen of bezittingen (2 Timotheüs 3:2).

  •   Trots. Velen zijn ‘verwaand’, ‘arrogant’ en ‘opgeblazen van trots’ (2 Timotheüs 3:2, 4). Ze scheppen op over wat ze allemaal kunnen en hebben.

  •   Lasterlijk. Er zijn overal ‘lasteraars’ en ‘kwaadsprekers’, mensen die God of anderen beledigen of over hen liegen (2 Timotheüs 3:2, 3).

  •   Opstandig. Veel mensen zijn ‘ontrouw’, ze ‘staan voor geen enkele overeenkomst open’, ze zijn ‘verraders’ en ze zijn ‘roekeloos’ (2 Timotheüs 3:2-4). Dat blijkt wel als ze weigeren te onderhandelen, aan oplossingen te werken of eerder gemaakte afspraken na te komen.

  •   Gewelddadig. Velen zijn tegenwoordig ‘wreed’. Ze hebben een kort lontje, wat vaak leidt tot agressie (2 Timotheüs 3:3).

  •   Wetteloos. Jezus voorspelde dat in onze tijd ‘de mensen steeds wettelozer zouden worden’ (Mattheüs 24:12). Hij zei ook dat er overal ‘ongeregeldheden’ of ‘opstanden’ zouden zijn (Lukas 21:9, voetnoot).

  •   Harteloos. Omdat zo veel mensen ‘ongehoorzaam aan ouders’ zijn en ‘geen natuurlijke genegenheid hebben’, zijn meer gezinsleden dan ooit het slachtoffer van verwaarlozing, mishandeling en huiselijk geweld (2 Timotheüs 3:2, 3).

  •   Hypocriet. Steeds meer mensen hebben alleen ‘een schijn van vroomheid’ (2 Timotheüs 3:5). Ze doen helemaal niet wat God wil maar volgen liever geestelijken die ze vertellen wat ze graag willen horen (2 Timotheüs 4:3, 4).

 Welke uitwerking heeft het egoïsme van mensen?

 Ongebreideld egoïsme heeft geleid tot een epidemie van emotionele en psychische problemen (Prediker 7:7). Zo worden velen uitgebuit door mensen die alleen om geld geven. Mensen worden depressief of suïcidaal omdat ze zijn mishandeld door familieleden die geen natuurlijke genegenheid hebben. En velen hebben emotionele littekens door het verraad of de ontrouw van anderen.

 Waarom zouden mensen van kwaad tot erger vervallen?

 De Bijbel laat zien wat de dieper liggende oorzaken zijn voor de verandering in mensen.

  •   Er is steeds minder echte liefde voor God en naastenliefde (Mattheüs 24:12). Daardoor neemt egoïsme toe.

  •   De Duivel is uit de hemel geworpen en tot de omgeving van de aarde verbannen (Openbaring 12:9, 12). Door zijn slechte invloed zijn mensen steeds egoïstischer geworden (1 Johannes 5:19).

 Hoe moet ik reageren op de verandering in mensen?

 In de Bijbel staat: ‘Blijf ver bij die mensen vandaan!’ (2 Timotheüs 3:5, Bijbel in Gewone Taal) Dat betekent niet dat iemand zich van de maatschappij moet isoleren. Maar het is beter niet bevriend te zijn met mensen die een egoïstisch, goddeloos leven leiden (Jakobus 4:4).

 Zou iedereen van kwaad tot erger vervallen?

 Nee. Volgens de Bijbel zouden er ook mensen zijn ‘die zuchten en kermen over alle walgelijke dingen die (...) worden gedaan’ (Ezechiël 9:4). Dat zijn mensen die niet egoïstisch zijn maar naar Gods normen leven. Het zou opvallen dat ze anders zijn dan de mensen in het algemeen, zowel in wat ze zeggen als in wat ze doen (Maleachi 3:16, 18). Ze zouden bijvoorbeeld proberen de vrede te bewaren met iedereen en niets te maken willen hebben met oorlog en geweld (Micha 4:3).

 Zal de hele samenleving uiteindelijk tot volledige chaos vervallen?

 Nee. De samenleving zal niet volledig instorten. In plaats daarvan gaat God binnenkort de mensen verwijderen die bewust zijn normen blijven overtreden (Psalm 37:38). Hij zal zorgen voor ‘een nieuwe aarde’ — een nieuwe samenleving — waar zachtmoedige mensen voor eeuwig in vrede zullen leven (2 Petrus 3:13; Psalm 37:11, 29). Dat is geen fantasie. Nu al veranderen mensen dankzij de Bijbel hun gedrag zodat ze naar Gods normen kunnen leven (Efeziërs 4:23, 24).

a Uit de profetieën in de Bijbel en de toestand in de wereld blijkt duidelijk dat we leven in ‘de laatste dagen’, een tijd die ‘zwaar’ wordt genoemd (2 Timotheüs 3:1). Zie voor meer informatie ‘Wat is het teken van “de laatste dagen” of “de eindtijd”?