Doorgaan naar inhoud

Bijbelse leerstellingen

Deze korte video’s beantwoorden belangrijke vragen over de Bijbel, zoals: Waarom heeft God de aarde geschapen? Wat gebeurt er bij de dood? en Waarom laat God lijden toe?

Is het universum geschapen?

Het verslag in de Bijbel over de schepping wordt vaak verkeerd begrepen of zelfs weggezet als een mythe. Is wat de Bijbel zegt geloofwaardig?

Bestaat God echt?

Onderzoek waarom het logisch is om in God te geloven.

Heeft God een naam?

God heeft veel titels, zoals Almachtige, Schepper en Heer. Maar Gods persoonlijke naam komt meer dan 7000 keer in de Bijbel voor.

Kun je een vriend van God worden?

Al eeuwenlang hebben mensen over de hele wereld de behoefte om hun Maker te leren kennen. De Bijbel kan ons helpen een vriend van God te worden. Die vriendschap begint met het leren kennen van Gods naam.

Wie is de auteur van de Bijbel?

Als de Bijbel door mensen is geschreven, kan die dan wel het Woord van God worden genoemd? Wiens gedachten staan er in de Bijbel?

Hoe weet je of de Bijbel betrouwbaar is?

Als God de auteur van de Bijbel is, zou die niet te vergelijken moeten zijn met andere boeken.

Waarom heeft God de aarde gemaakt?

Onze aarde is adembenemend mooi. De aarde staat op precies de goede afstand van de zon en draait met precies de juiste snelheid om haar as, en de rotatieas maakt precies de juiste hoek. Waarom deed God zo veel moeite om de aarde te maken?

Wat is het doel van het leven?

Ontdek het geheim om echt gelukkig te worden en een doel in het leven te vinden.

Wat gebeurt er bij de dood?

De Bijbel belooft dat er een tijd komt waarin veel mensen net als Lazarus uit de dood zullen worden gewekt.

Is de hel een plaats waar mensen gepijnigd worden?

In de Bijbel staat dat ‘God liefde is’ en nooit mensen zou pijnigen voor wat ze in hun leven fout hebben gedaan.

Is Jezus God?

Is Jezus Christus de Almachtige God? Of zijn het twee afzonderlijke personen?

Waarom is Jezus gestorven?

Misschien hebt u gehoord dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Maar kunnen miljoenen mensen echt voordeel hebben van één offer?

Wat is Gods Koninkrijk?

Toen Jezus op aarde was, onderwees hij meer over Gods Koninkrijk dan over welk onderwerp maar ook. Eeuwenlang hebben mensen gebeden om de komst van dat Koninkrijk.

Gods Koninkrijk regeert sinds 1914

Meer dan 2600 jaar geleden gaf God een machtige koning een profetische droom. Die droom gaat nu in vervulling.

De wereld is sinds 1914 veranderd

Gebeurtenissen in de wereld en veranderingen in het gedrag van mensen laten zien dat Bijbelprofetieën over ‘de laatste dagen’ sinds 1914 in vervulling gaan.

Worden natuurrampen door God veroorzaakt?

Twee overlevenden van natuurrampen vertellen wat ze uit de Bijbel geleerd hebben.

Waarom laat God lijden toe?

Het antwoord uit de Bijbel is duidelijk en geruststellend.

Maakt het God iets uit welk geloof je hebt?

Veel mensen denken dat het niets uitmaakt welk geloof je kiest.

Keurt God het gebruik van beelden bij de aanbidding goed?

Kun je ze gebruiken om het gevoel te hebben dat God dichter bij je is?

Luistert God naar alle gebeden?

Wat als iemand bidt uit hebzucht? Wat als een man thuis zijn vrouw mishandelt en vervolgens God om zijn zegen bidt?

Wat is Gods kijk op het huwelijk?

God wil graag dat je een gelukkig huwelijk hebt. De goede adviezen in de Bijbel zijn voor veel echtparen een hulp geweest.

Is pornografie een zonde tegen God?

Komt het woord pornografie wel in de Bijbel voor? Hoe weten we wat God van pornografie vindt?