Wat gebeurde er met Korach toen hij in de woestijn tegen Mozes en Aäron in opstand kwam? Lees het stripverhaal online of van een geprinte pdf.