Doorgaan naar inhoud

Wat als ik me alleen voel?

Wat als ik me alleen voel?

Wat je kunt doen

 1. Concentreer je op je goede punten (2 Korinthiërs 11:6). Het is goed om je zwakke punten te kennen, maar je hebt ook veel te bieden. Je goede punten leren herkennen zal je het vertrouwen geven dat je nodig hebt om los te komen van een negatief zelfbeeld en eenzaamheid te overwinnen. Vraag je af: wat zijn mijn sterke punten? Bedenk welke talenten en positieve eigenschappen je hebt.

 2. Interesseer je voor anderen. Begin door belangstelling te tonen voor een paar mensen. „Door anderen gewoon te vragen hoe het met ze gaat of iets over hun werk te vragen, kun je ze beter leren kennen”, zegt Jorge.

Je kunt de kloof tussen jou en de andere jongeren overbruggen

 Tip: Ga niet alleen om met mensen van je eigen leeftijd. Een paar van de mooiste vriendschappen in de Bijbel waren die tussen mensen waar een groot leeftijdsverschil tussen zat, zoals Ruth en Naomi, David en Jonathan, en Timotheüs en Paulus (Ruth 1:16, 17; 1 Samuël 18:1; 1 Korinthiërs 4:17). Houd ook in gedachte dat een gesprek een dialoog is, geen monoloog. Mensen vinden het fijn als iemand goed kan luisteren. Dus als je verlegen bent, bedenk dan dat je niet de hele tijd aan het woord hoeft te zijn!

 3. Ontwikkel medegevoel (1 Petrus 3:8). Ook al ben je het niet met de ander eens, laat hem of haar uitpraten. Haak in op dingen waar jullie het wel over eens zijn. En als je het nodig vindt te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, doe dat dan op een vriendelijke, tactvolle manier.

 Tip: Praat met anderen zoals je wilt dat anderen met jou praten. Door onnodig te discussiëren of te plagen, anderen zelfingenomen te veroordelen of ze te beledigen, stoot je mensen af. Ze zullen je een stuk aardiger vinden als je altijd vriendelijk bent (Kolossenzen 4:6).