Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN | OPVOEDING

Zal ik mijn kind naar een kinderdagverblijf sturen?

 Sommige werkende ouders besluiten hun baby of kind naar een kinderdagverblijf, of crèche, te brengen. Is dat goed voor een kind?

 Nuttige vragen

 Staat het de hechting tussen ouder en kind in de weg? Dat zou kunnen. In de eerste levensjaren ontwikkelen de hersenen van een kind zich heel snel, op terreinen die van invloed zijn op zijn relatie met anderen. Probeer daarom tijdens deze vormingsjaren zo veel mogelijk tijd met uw kind door te brengen (Deuteronomium 6:6, 7).

 •    Ouders die kinderopvang overwegen, moeten erover nadenken hoe ze de band met hun kinderen sterk houden.

 Hebt u minder invloed op uw kind als u kiest voor kinderopvang? Dat zou kunnen. ‘Hoe meer tijd peuters met elkaar doorbrengen, hoe meer zij door hun leeftijdgenoten worden beïnvloed’, zegt het boek Laat je kind niet los!

 •    Ouders die kinderopvang overwegen, moeten erover nadenken of ze dan nog steeds degenen zijn die de meeste invloed op het leven van hun kind zullen hebben.

 Zal het uw kind een leervoorsprong geven? Sommigen zeggen van wel. Anderen zeggen dat kinderopvang weinig of geen invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. In ieder geval schrijft Penelope Leach, kinderpsycholoog: ‘Je moet niet denken dat “onderwijs” het middel is om vooruit te komen in het leven en dat hoe meer onderwijs een kind krijgt en hoe eerder hij daarmee begint, hoe beter dat is. Als je dat denkt, onderschat je het “onderwijs” dat jij je kind vanaf de geboorte hebt gegeven.’

 •    Ouders die kinderopvang overwegen, moeten erover nadenken of het hun kind ten goede komt en zelfs of het echt nodig is.

 Is het mogelijk dat u of uw huwelijkspartner thuis bij de kinderen blijft? In sommige gevallen werken beide ouders puur voor een hogere levensstandaard. Wegen de voordelen op tegen de kosten?

 •    Als ouders kinderopvang overwegen, is het goed als ze nagaan of ze zouden kunnen bezuinigen zodat één van hen thuis bij de kinderen kan blijven.

 Neem de beslissing om uw kind naar een kinderdagverblijf te sturen pas als u zorgvuldig de voor- en nadelen hebt overwogen. Wat als u daarna vindt dat kinderopvang een goede keus is voor uw gezin?

 Wat u kunt doen

 De Bijbel zegt dat ‘de verstandige elke stap overdenkt’ (Spreuken 14:15). Denk met dat principe in gedachten goed na over welke keuze u gaat maken.

 Informeer naar de opties

 •    Sommige ouders kiezen voor gastouderopvang — kleinschalige opvang bij iemand thuis met één of meerdere verzorgers.

 •    Andere ouders hebben familie, een au pair of een babysitter die op hun kind past.

 Alle opties hebben voor- en nadelen. Praat eens met andere ouders die ervaring hebben met een vorm van dagopvang. De Bijbel zegt: ‘Wijsheid is bij hen die advies inwinnen’ (Spreuken 13:10).

 Wat is goed om te doen als u voor een kinderdagverblijf kiest?

 Verzamel informatie over de instelling

 •    Staat de instelling geregistreerd en heeft die de juiste vergunningen? Welke referenties zijn er en wat is de reputatie van de instelling?

 •    Is het er schoon en veilig?

 •    Welke activiteiten zijn er? *

 Verzamel informatie over de medewerkers

 •    Welke diploma’s hebben ze? Hebben ze bijvoorbeeld een opleiding in voorschoolse educatie afgerond? Hebben ze een EHBO-cursus of een reanimatiecursus gevolgd?

 •    Kunt u nagaan of degenen die voor uw kind gaan zorgen een strafblad hebben?

 •    Zijn er vaak personeelswisselingen? Dat zou betekenen dat uw kind steeds moet wennen aan nieuwe verzorgers.

 •    Wat is de verhouding van het aantal kinderen per medewerker? Dat is namelijk van invloed op de hoeveelheid aandacht die uw kind krijgt. Hoeveel aandacht uw kind nodig heeft, hangt natuurlijk af van zijn leeftijd en van wat hij kan.

 •    Kunt u makkelijk met de medewerkers overleggen als u zich ergens zorgen over maakt en betrekken zij u bij eventuele zorgen die zij hebben?

^ ¶20 Bijvoorbeeld: wordt de tv als babysitter gebruikt of zijn er activiteiten die mentaal en fysiek beter zijn voor een kind?