Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN

Wat als mijn kind gepest wordt?

 Uw zoon zegt dat hij op school gepest wordt. Wat kunt u doen? Eisen dat de school de pester straft? Uw zoon leren hoe hij in de tegenaanval moet gaan? Voordat u een beslissing neemt, is het goed om na te denken over enkele feiten over pesten. a

 Wat moet ik weten over pesten?

 Wat is pesten? In dit artikel wordt de term pesten gebruikt voor het opzettelijk en gedurende een langere periode treiteren van iemand — fysiek of psychisch. Er wordt hier dus niet elke kwetsende opmerking of daad mee bedoeld.

 Sommige ouders vinden dat ze bij het minste of geringste voor hun kind moeten opkomen. Maar door ophef te maken over kleine incidenten zou u onbedoeld uw kind kunnen laten denken dat hij niet in staat is om conflicten op te lossen — een vaardigheid die hij nu al nodig heeft maar ook als volwassene.

 Bijbels principe: ‘Erger je niet te snel.’ — Prediker 7:9.

 Conclusie: Hoewel het soms nodig is om in te grijpen, kunnen bepaalde situaties uw kind de gelegenheid geven om veerkracht te ontwikkelen en te leren hoe hij met mensen moet omgaan (Kolossenzen 3:13).

 Maar wat als uw kind zegt dat hij opzettelijk en al langere tijd wordt gepest?

 Hoe kan ik helpen?

 •   Luister geduldig naar uw kind. Probeer te bepalen (1) wat er precies gaande is en (2) waarom hij het doelwit is. Trek geen conclusies voordat u alle feiten kent. Vraag u af: zit er nog een andere kant aan dit verhaal? Om alle details te weten te komen, is het misschien nodig om met de leraar van uw kind te praten of met de ouders van het andere kind.

   Bijbels principe: ‘Wie op een zaak antwoordt voordat hij de feiten hoort, is dwaas en maakt zich belachelijk.’ — Spreuken 18:13.

 •   Als uw kind echt gepest wordt, help hem dan te begrijpen dat zijn reactie het erger kan maken of juist minder erg. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: ‘Een vriendelijk antwoord keert woede af, maar harde woorden wekken woede op’ (Spreuken 15:1). Wraak nemen kan een averechtse uitwerking hebben en kan ervoor zorgen dat het gepest erger wordt in plaats van minder.

   Bijbels principe: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, en als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug.’ — 1 Petrus 3:9.

 •   Leg uw kind uit dat als hij weigert wraak te nemen, dat niet betekent dat hij een zwakkeling is. Het laat juist zien dat hij sterk is, want hij laat niet toe dat een ander hem in zijn macht heeft. Op die manier verslaat hij de pester zonder zelf te pesten.

   Het is vooral belangrijk dat uw kind dit in gedachte houdt als het pesten online plaatsvindt. Als hij zou meedoen aan een agressieve onlinediscussie, geeft dat de pester alleen maar reden om door te gaan, en de kans bestaat dat uw kind zélf beschuldigd wordt van pesten! De beste reactie is soms dan ook geen reactie — een tactiek waarbij uw kind controle over de situatie krijgt en de kans groter is dat de pester het opgeeft.

   Bijbels principe: ‘Waar geen hout is, gaat het vuur uit.’ — Spreuken 26:20.

 •   In sommige gevallen kan uw kind specifieke mensen en plekken waar de kans groot is dat hij gepest wordt vermijden. Als hij bijvoorbeeld weet waar hij een bepaald persoon of bepaalde groep kan tegenkomen, kan hij problemen vermijden door een andere route te nemen.

   Bijbels principe: ‘Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich, maar wie onervaren is gaat gewoon door en moet de gevolgen dragen.’ — Spreuken 22:3.

Misschien is het nodig om met de leraar van uw kind te praten of met de ouders van het andere kind

 ADVIES: Help uw kind na te denken over de voor- en nadelen van de verschillende opties die hij heeft. Bijvoorbeeld:

 •  Wat kan er gebeuren als hij de pester gewoon negeert?

 •  Wat als hij met overtuiging tegen de pester zegt dat hij moet stoppen?

 •  Wat als hij het pesten meldt op school?

 •  Kan hij met vriendelijkheid en humor ervoor zorgen dat de pester ophoudt?

 Of het pesten persoonlijk of online gebeurt, elke situatie is anders. Probeer dus met uw kind een oplossing te vinden die voor hem werkt, en verzeker hem van uw steun.

 Bijbels principe: ‘Een echte vriend blijft altijd liefde tonen en is een broeder geboren voor tijden van nood.’ — Spreuken 17:17.

a Hoewel het kind in dit artikel als mannelijk wordt aangeduid, gelden de principes ook voor meisjes.