Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN | OPVOEDING

Leer je kinderen dankbaar te zijn

 Uit onderzoek blijkt dat dankbare mensen gelukkiger en gezonder zijn, beter met tegenslagen kunnen omgaan en sterkere vriendschappen hebben. Volgens dr. Robert A. Emmons worden ‘destructieve impulsen zoals jaloezie, rancune, hebzucht en bitterheid bedwongen’ door dankbaarheid. *

 Welke voordelen heeft het voor kinderen als ze dankbaar zijn? Uit een vierjarig onderzoek onder 700 jongeren bleek dat degenen die een dankbare houding hadden minder snel geneigd waren te spieken, drugs of te veel alcohol te gebruiken en minder gedragsproblemen hadden.

  •   Denken dat je ergens recht op hebt maakt je minder dankbaar. Veel kinderen hebben het gevoel dat ze recht hebben op de goede dingen in hun leven. Er is weinig ruimte voor dankbaarheid als iets goeds wordt bezien als iets wat je hebt verdiend in plaats van als een geschenk.

     Die houding zie je nu overal. ‘Deze wereld is een workshop “Jij verdient het”’, zegt Katherine, een moeder. ‘We worden door de media gebombardeerd met beelden van alle dingen die we “verdienen”. Daardoor ga je denken dat je de eerste moet zijn om die dingen te hebben.’

  •   Dankbaarheid kan op jonge leeftijd bijgebracht worden. Een moeder die Kaye heet zegt: ‘Kinderen zijn makkelijk te vormen. Net als je een plantje met behulp van stokjes helpt recht te groeien, zo help je je kinderen als je ze op jonge leeftijd goede gewoonten bijbrengt.’

Hoe je ze dankbaarheid bijbrengt

  •   Leer ze de woorden. Zelfs jonge kinderen kunnen leren dankjewel te zeggen als iemand ze een cadeautje geeft of iets voor ze doet. Dan zullen ze, terwijl ze opgroeien tot volwassenen, steeds meer waardering krijgen voor de goedheid van anderen.

     Bijbels principe: ‘Laat zien dat je dankbaar bent.’ — Kolossenzen 3:15.

     ‘Onze kleinzoon van drie zegt altijd dankjewel en zegt bij elk verzoek alsjeblieft. Dat heeft hij van zijn ouders geleerd. Hun manieren en uitingen van dankbaarheid leren hem om dankbaarheid te tonen.’ — Jeffrey.

  •   Leer ze de daden. Misschien zou je je kinderen de eerstvolgende keer als iemand ze een cadeautje geeft een bedankkaartje kunnen laten sturen. En als je je kinderen klusjes geeft, help je ze om waardering te krijgen voor alles wat er in huis voor ze gedaan wordt.

     Bijbels principe: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ — Handelingen 20:35.

     ‘Onze twee tieners helpen mee door mee te denken over wat we gaan eten, door te koken en door klusjes te doen. Dat helpt ze om waardering te krijgen voor de moeite die wij als ouders voor ze doen. Ook zijn ze daardoor minder geneigd om dingen als vanzelfsprekend te beschouwen.’ — Beverly.

  •   Leer ze de juiste instelling. Net zoals een plantje groeit in vruchtbare grond, zo kan dankbaarheid groeien in het hart van een persoon die nederig is. Nederige mensen erkennen dat ze hulp nodig hebben als ze iets willen bereiken. Dat maakt dat ze dankbaar zijn voor de hulp die ze van anderen krijgen.

     Bijbels principe: ‘Wees nederig en bezie anderen als superieur aan jezelf. Heb niet alleen oog voor je eigen belangen maar ook voor de belangen van anderen.’ — Filippenzen 2:3, 4.

     ‘Soms spelen we tijdens het avondeten het “dankbaarheidsspel”. We vertellen dan om de beurt waar we dankbaar voor zijn. Daardoor krijgt iedereen positieve, dankbare gedachten in plaats van negatieve, egoïstische gedachten.’ — Tamara.

 Tip: Geef het goede voorbeeld. Kinderen leren sneller dankbaar te zijn als ze u regelmatig dankjewel horen zeggen, tegen anderen — en tegen hen.

^ ¶1 Uit het boek Thanks! How Practicing Gratitude Can Make You Happier.