Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN | OPVOEDING

Als je kind je vertrouwen schaadt

Sommige pubers komen altijd te laat thuis. Andere liegen tegen hun ouders of sluipen stiekem het huis uit om naar vrienden te gaan. Wat kunt u doen als uw kind uw vertrouwen heeft geschaad?

 Heeft mijn kind gedragsproblemen?

Niet per se. De Bijbel zegt: ‘Dwaasheid zit diep geworteld in het hart van een jongere’, en tieners bewijzen vaak dat die uitspraak waar is (Spreuken 22:15, voetnoot). ‘Pubers nemen soms ondoordachte, domme beslissingen’, schrijft dr. Laurence Steinberg. ‘Ga er maar van uit dat ze fouten zullen maken.’ *

 Wat als mijn kind me heeft voorgelogen?

Trek niet de conclusie dat uw kind eropuit is om u te provoceren. Onderzoek toont aan dat het pubers wel degelijk uitmaakt wat hun ouders van hen vinden, al lijkt dat niet zo. En hoewel uw kind het misschien niet zegt, is hij waarschijnlijk teleurgesteld in zichzelf — en bang dat hij u heeft teleurgesteld. *

Een gebroken been kan weer herstellen. Hetzelfde geldt voor vertrouwen dat geschaad is

 Wiens schuld is het?

 •  Ligt het aan zijn vrienden? De Bijbel zegt: ‘Slechte omgang bederft goede gewoonten’ (1 Korinthiërs 15:33). Tieners worden inderdaad sterk beïnvloed door hun vrienden. En ook door andere factoren, zoals sociale media en reclame. Als je daarbij optelt dat tieners weinig levenservaring hebben, dan begrijp je waarom ze soms verkeerde beslissingen nemen. Maar om zich te ontwikkelen tot volwassenen met verantwoordelijkheidsgevoel, moeten ze natuurlijk wel de consequenties van hun beslissingen onder ogen leren zien.

 •  Ligt het aan mij? Misschien vraagt u zich af of u te streng bent geweest en uw kind zich daardoor misdraagt. Of u denkt dat u te makkelijk bent geweest en uw kind te veel vrijheid hebt gegeven. Focus niet op wat u misschien verkeerd hebt gedaan, maar bedenk hoe u kunt bijdragen aan de oplossing van het probleem.

 Hoe kan ik mijn kind helpen het vertrouwen terug te winnen?

 •  Verlies niet uw zelfbeheersing. Uw kind verwacht waarschijnlijk dat u boos wordt. Zou u misschien een andere benadering kunnen proberen? Bespreek kalm met uw kind wat tot het probleem geleid heeft. Was het nieuwsgierigheid? Verveling? Eenzaamheid? De behoefte om erbij te horen? Zulke factoren zijn geen excuus voor zijn gedrag, maar ze kunnen u en uw kind wel helpen te begrijpen wat de oorzaak was.

  Bijbels principe: ‘Iedereen moet snel zijn om te luisteren, langzaam om te praten en langzaam om boos te worden.’ — Jakobus 1:19.

 •  Help uw kind te redeneren over wat er verkeerd is gegaan. Stel vragen als: Wat heb je ervan geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen? Zulke vragen leren uw kind over dingen te redeneren.

  Bijbels principe: ‘Wijs terecht, berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst.’ — 2 Timotheüs 4:2.

 •  Verbind consequenties aan slecht gedrag. Een straf is het meest effectief als die verband houdt met wat uw kind verkeerd heeft gedaan. Een voorbeeld. Als uw kind uw vertrouwen heeft geschaad door te spijbelen om bij z’n vrienden te zijn, zou u de tijd die hij met z’n vrienden mag doorbrengen een poosje kunnen beperken.

  Bijbels principe: ‘Wat je zaait, zul je ook oogsten.’ — Galaten 6:7.

 • Wees gefocust op het herstel van het vertrouwen. Natuurlijk zal dat tijd kosten. Maar uw kind moet weten dat hij uw vertrouwen kan terugwinnen. Zorg dat hij als het ware licht aan het einde van de tunnel ziet. Als uw kind het gevoel heeft dat hij uw vertrouwen nooit meer kan terugwinnen, zal hij dat uiteindelijk niet eens meer proberen.

  Bijbels principe: ‘Erger je kinderen niet, anders worden ze moedeloos.’ — Kolossenzen 3:21.

^ ¶10 Uit het boek You and Your Adolescent.

^ ¶12 De informatie in dit artikel geldt voor zowel jongens als meisjes.