Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN | OPVOEDING

Hoe kun je een goede vader zijn?

Hoe kun je een goede vader zijn?

 Wat is de rol van een vader?

 •   Vóór de geboorte van je kind. Hoe je nu als echtgenoot bent, geeft een indicatie van hoe je later als vader zult zijn. Het boek De papa paradox zegt:

   ‘Een aanstaande vader die zijn zwangere partner helpt bij de aanschaf van een babyuitzet, met haar meegaat naar de arts voor de periodieke controle en de foetus bekijkt via een echoscopie of naar diens hartslag luistert, is na de geboorte nauwer betrokken bij zijn partner en baby.’

   ‘Ik wilde niet dat mijn vrouw het gevoel zou krijgen dat ze er tijdens de zwangerschap alleen voor stond. Daarom hielp ik haar zo veel ik kon. We richtten zelfs samen de babykamer in. We vonden de periode waarin we ons voorbereidden op de komst van ons kindje allebei heel bijzonder.’ — James.

   Bijbels principe: ‘Heb niet alleen oog voor je eigen belangen maar ook voor de belangen van anderen.’ — Filippenzen 2:4.

 •   Na de geboorte van je kind. Creëer een band met uw kind door hem vast te houden of met hem te spelen. Help mee bij de verzorging van uw kind. Uw betrokkenheid als vader heeft een grote impact op zijn ontwikkeling. De moeite die u doet om een band met uw kind op te bouwen bewijst dat u hem kostbaar vindt.

   ‘Ga bij je kind op de grond zitten. Speel samen. Doe gekke dingen. Neem jezelf niet te serieus. Bedenk dat het eerste dat je kind over liefde leert, van jou als ouder komt.’ — Richard.

   Bijbels principe: ‘Kinderen zijn een erfdeel van Jehovah, de vrucht van de buik is een beloning.’ — Psalm 127:3, voetnoot.

 •   Als je kind ouder wordt. Onderzoek toont aan dat kinderen die een hechte band met hun vader hebben het beter doen op school, minder emotionele problemen hebben en minder snel drugs gebruiken of crimineel gedrag vertonen. Doe wat u kunt om een sterke band met uw kind op te bouwen.

   ‘Toen mijn zoon uit huis ging, vertelde hij wat hij het meest zou gaan missen: onze gesprekken die we hadden tijdens lange autoritten en tijdens het eten. De belangrijkste gesprekken die we hebben gehad, kwamen op momenten waarop ik ze het minst verwachtte. Dat kwam doordat we veel tijd met elkaar doorbrachten.’ — Dennis.

   Bijbels principe: ‘Let er goed op welke weg je gaat, dat jullie je niet als dwazen maar als wijzen gedragen. En gebruik je tijd zo goed mogelijk.’ — Efeziërs 5:15, 16.

 Waarom is de rol van een vader uniek?

 Gewoonlijk wordt de vader bezien als degene die het gezin beschermt en in materieel opzicht voor het gezin zorgt. Moeders hebben meestal meer oog voor de emotionele behoeften van het gezin (Deuteronomium 1:31; Jesaja 49:15). Die rollen kunnen elkaar overlappen en in sommige gezinnen gebeurt dat vaak. Toch zeggen onderzoekers dat een vader en moeder elk een unieke bijdrage leveren aan de opvoeding. a

 Gezinsadviseur Judith Wallerstein vertelt een persoonlijke ervaring die dit punt duidelijk maakt. Ze schrijft: ‘Nadat mijn dochter van twaalf was aangereden door een auto, wilde ze haar vader bij haar in de ambulance hebben, omdat ze meer vertrouwen had in zijn vermogen om haar te beschermen. Later, in het ziekenhuis, wilde ze dat ik heel de dag naast haar bed bleef zitten om haar te troosten.’ b

 ‘Een vader brengt een mate van stabiliteit en bescherming in het gezin die een moeder in haar eentje misschien moeilijk vindt om te bereiken. Een moeder weet door goed te luisteren en met haar kinderen mee te leven een omgeving te creëren waarin ze zich geborgen voelen. Vader en moeder werken samen als een team.’ — Daniel.

 Bijbels principe: ‘Mijn zoon, luister naar de correctie van je vader en verwerp het onderwijs van je moeder niet.’ — Spreuken 1:8.

 Vaders en dochters

 Uw dochter leert van u als vader hoe ze door mannen behandeld hoort te worden. Dat leert ze op twee manieren:

 •   Door de manier waarop u haar moeder behandelt. Als u laat zien dat u van uw vrouw houdt en haar respecteert, leert uw dochter naar welke eigenschappen ze later in een echtgenoot moet zoeken (1 Petrus 3:7).

 •   Door de manier waarop u haar behandelt. Als u respect toont voor uw dochter helpt u haar om zelfrespect te ontwikkelen. Ze leert ook dat andere mannen haar met respect horen te behandelen.

   Maar als u constant kritiek op haar hebt is dat schadelijk voor haar gevoel van eigenwaarde en zal ze sneller bevestiging zoeken bij andere mannen, mannen die misschien niet het beste met haar voorhebben.

   ‘Een dochter die de liefde en steun voelt van haar vader zal zich niet zo snel laten inpalmen door een man die niet de eigenschappen heeft om een goede echtgenoot te zijn.’ — Wayne.

a Veel moeders hebben met succes kinderen grootgebracht zonder hulp van een echtgenoot.

b Uit het boek The Unexpected Legacy of Divorce.