Doorgaan naar inhoud

HULP VOOR HET GEZIN | OPVOEDING

Geef kinderen speelruimte

Geef kinderen speelruimte

 Het is belangrijk dat kinderen dingen doen die de verbeelding en nieuwsgierigheid stimuleren en die goed zijn voor de ontwikkeling van hun manuele vaardigheid en voor hun algehele ontwikkeling.

 Voorbeelden:

 •   Tekenen

 •   Bakken

 •   ‘Doen alsof’ spelen

 •   Zingen

 •   Spelen met blokken

 •   Spelen met simpele dingen als een kartonnen doos

 In veel landen is gewoon spelen grotendeels vervangen door allerlei passief vermaak en georganiseerde activiteiten.

 Moet u zich zorgen maken?

 Goed om te weten

 •   Creatief spelen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Het bevordert de fysieke en mentale gezondheid, de creativiteit en de sociale vaardigheden. Het leert kinderen ook om geduldig te zijn, betere beslissingen te nemen, hun emoties te beheersen en beter met anderen om te gaan. Kortom, het bereidt ze voor op het volwassen-zijn.

 •   Te veel digitale media kan schadelijk zijn. Het kan verslavend werken en wordt gelinkt aan overgewicht en agressief gedrag bij kinderen — een waarschuwing voor ouders die een beeldscherm als babysitter gebruiken.

 •   Gestructureerde activiteiten hebben een schaduwzijde. Als kinderen van de ene gereguleerde activiteit naar de andere worden rondgereden, blijft er weinig tijd over voor het soort vrije spel dat hun nieuwsgierigheid en creativiteit zal stimuleren.

 Wat u kunt doen

 •   Geef kinderen speelruimte. Als de omstandigheden het toelaten, laat uw kinderen dan buiten spelen zodat ze de natuur ontdekken. Laat ze bezig zijn met hobby’s en met speelgoed dat creativiteit stimuleert. a

   Om over na te denken: Welke vaardigheden en eigenschappen kunnen mijn kinderen door het spelen ontwikkelen? Wat hebben ze er later in hun leven aan?

   Bijbels principe: ‘Lichamelijke oefening is nuttig’ (1 Timotheüs 4:8).

 •   Beperk schermtijd. Gebruik niet te snel een telefoon, tablet of tv als babysitter. Kinderartsen bevelen geen schermtijd aan voor kinderen tot twee jaar en maximaal een uur per dag voor kinderen tussen twee en vijf jaar. b

   Om over na te denken: Welke grenzen kan ik aan de schermtijd van mijn kinderen stellen? Moet ik meekijken? Wat zijn goede alternatieven voor digitale media?

   Bijbels principe: ‘Let er goed op welke weg je gaat, dat jullie je niet als dwazen maar als wijzen gedragen. En gebruik je tijd zo goed mogelijk’ (Efeziërs 5:15, 16).

 •   Denk goed na over georganiseerde programma’s. Het voordeel is dat kinderen daarmee beter kunnen worden in een sport of vaardigheid. Maar te veel georganiseerde activiteiten zorgen alleen maar voor meer stress — niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouder die ze moet brengen en halen. Natuurlijk geldt ook hier het principe uit Efeziërs 5:15, 16 over een verstandig gebruik van je tijd.

   Om over na te denken: Hebben mijn kinderen een te vol schema met allerlei georganiseerde activiteiten? Wat zou ik daaraan kunnen veranderen?

   Bijbels principe: ‘Stel vast wat echt belangrijk is’ (Filippenzen 1:10).

a Veel speelgoed uit de winkel laat weinig ruimte voor creativiteit. Maar eenvoudig speelgoed of dingen zoals blokken of kartonnen dozen geven een kind de kans zijn fantasie te gebruiken.

b Schermtijd is in dit geval tijd die wordt besteed aan vermaak, niet aan dingen als videobellen met familie of religieuze programma’s met het gezin.