Doorgaan naar inhoud

De Bijbel — Historisch nauwkeurig

Landen, gebieden en plaatsen uit de Bijbel

Egypte in de Bijbelse geschiedenis

Komen geschiedenisboeken en de archeologie overeen met wat de Bijbel zegt over dit land?

Assyrië in de Bijbelse geschiedenis

Klopt de Bijbelse beschrijving van het oude Assyrië met andere geschiedenisverslagen? De feiten op een rijtje.

Babylon in de Bijbelse geschiedenis

Waarom was Gods voorspelling over de vernietiging van Babylon zo nauwkeurig?

Medië-Perzië in de Bijbelse geschiedenis

Leer hoe God Medië-Perzië gebruikte om Bijbelse voorspellingen te vervullen.

Griekenland in de Bijbelse geschiedenis

Leer hoe Griekenland de vijfde wereldmacht in de Bijbelse geschiedenis werd.

Rome in de Bijbelse geschiedenis

Welke rol speelde het oude Rome bij de vervulling van Bijbelse voorspellingen?

Oude verslagen bevestigen de locatie van een Israëlitische stam

De Samaria-ostraka bevestigen historische informatie die in de Bijbel staat.

De val van Ninevé

In de bloeitijd van het Assyrische Rijk voorspelde Gods profeet iets onverwachts.

Wist je dit? — juli 2015

Volgens de Bijbel waren bepaalde delen van het beloofde land bebost. Klopt dat beeld wel? Grote delen van het land zijn nu immers ontbost.

Wist u dit? - april 2013

Waarom werd Ninevé „de stad van bloedvergieten” genoemd? Waarom bouwden de Joden een borstwering om hun dak?

Personen uit de Bijbel

Wist je dit? — maart 2020

Zijn er buiten de Bijbel bewijzen dat de Israëlieten slaven waren in Egypte?

Mozes: Mens of mythe?

Kunnen we geloven dat Mozes echt heeft bestaan?

Een Bijbelse naam op een eeuwenoude kruik

Onderzoekers waren dolenthousiast toen ze in 2012 de scherven van een 3000 jaar oude aardewerken kruik vonden. Wat was er zo speciaal aan?

Archeologische vondst wijst erop dat koning David echt heeft bestaan

Sommige critici beweren dat David geen historische figuur is en dat mensen zijn bestaan veel later hebben verzonnen. Wat hebben archeologen ontdekt?

Wist je dit? — februari 2020

Wordt de rol van Belsazar van Babylon door de archeologie bevestigd?

Portretten uit het verleden: Cyrus de Grote

Wie was Cyrus, en welke bijzondere voorspellingen werden misschien al zo’n 150 jaar vóór zijn geboorte over hem gedaan?

Nog meer archeologisch bewijs

U weet misschien niet wie Thathnai is, maar met het archeologische bewijs over hem wordt een belangrijk punt bewezen.

Heeft Johannes de Doper echt bestaan?

De eerste-eeuwse geschiedschrijver Josephus bezag Johannes de Doper als een historisch persoon. Ook wij kunnen ervan overtuigd zijn dat Johannes de Doper echt heeft bestaan.

Heeft Jezus echt bestaan?

Wat zeggen bronnen van toen en nu erover?

Geeft de Bijbel een nauwkeurig verslag van Jezus’ leven?

Bekijk een paar feiten over de evangelieverslagen en de oudste manuscripten die nog bestaan.

Ze was familie van Kajafas

De ontdekking van Mirjams ossuarium bewijst dat de Bijbel het over echte mensen en echte families heeft.

Wist u dit? - november 2015

Waarom schoor Jozef zich voordat hij naar Farao ging? De Bijbel zegt dat de vader van Timotheüs ‘een Griek’ was. Betekent dat dat hij in Griekenland was geboren?

Wist u dit? - mei 2015

Worden verslagen in de Bijbel door de archeologie ondersteund? Wanneer zijn leeuwen voor het laatst gezien in Bijbelse landen?

Belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel

Het verhaal van Noach en de zondvloed: Een mythe?

De Bijbel zegt dat God ooit een vloed over de aarde heeft gebracht om slechte mensen te vernietigen. Welke feiten vind je in de Bijbel die bewijzen dat de vloed ook echt heeft plaatsgevonden?

De toren van Babel: De oorsprong van onze talen?

Wat is de toren van Babel? Waar komen onze talen eigenlijk vandaan?

Wist je dit? — juni 2022

Stonden de Romeinen toe dat terechtgestelde mensen, zoals Jezus, een normale begrafenis kregen?

Bewijzen dat de Bijbel betrouwbaar is: Historische nauwkeurigheid

Is de Bijbel zelfs tot in detail historisch nauwkeurig?

Bewijzen dat de Bijbel betrouwbaar is: Uitgekomen profetieën

De Bijbel staat vol met voorspellingen, of profetieën. Zijn ze uitgekomen?

Goed nieuws voor alle mensen — Nauwkeurige Bijbelprofetieën

Jezus besteedde zijn leven aan het bekendmaken van „het goede nieuws van het koninkrijk”. Betekende zijn dood het einde van zijn boodschap?

Een Egyptisch reliëf bevestigt een Bijbels verslag

Lees hoe een Egyptische inscriptie uit de oudheid de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigt.

Geeft de Bijbel een juist beeld van de Joodse ballingschap in Babylon?

Bevestigt de archeologie wat God had gezegd over de omstandigheden waaronder de Joodse ballingen in Babylon zouden leven?

Vragen van lezers — november 2015

Welk bewijs is er dat de stad Jericho werd veroverd zonder langdurige belegering?

Wist u dit? - oktober 2012

Zijn er bewijzen dat de christenen uit Judea gevlucht zijn voordat Jeruzalem in 70 n.Chr. werd verwoest? Wie waren „de profetenzonen”?

Het leven in Bijbelse tijden

Wat voor voertuig de Ethiopische eunuch gebruikte

In wat voor voertuig reed de Ethiopische eunuch toen Filippus naar hem toe ging?

Vragen van lezers — oktober 2023

Hadden de Israëlieten in de woestijn iets anders te eten dan manna en kwartels?

Oude bakstenen bevestigen Bijbelverslag

Hoe wordt het Bijbelverslag bevestigd door gevonden bakstenen in de ruïnes van het oude Babylon en het ontdekte productieproces?

Wist je dit? — juni 2022

Hoe werden in Bijbelse tijden jaren en maanden geteld?

Zegels in de oudheid

Waarom waren zegels in de oudheid zo belangrijk, en hoe gebruikten koningen en heersers ze?

’Uit de bergen zult gij koper delven’

Recente archeologische vondsten werpen licht op het gebruik van koper in Bijbelse tijden.

Cosmetica in Bijbelse tijden

Wat voor middelen gebruikten vrouwen in Bijbelse tijden om hun schoonheid te vergroten?

Wist je dit? — oktober 2017

Welke Joodse gewoonte zorgde ervoor dat Jezus het afleggen van een eed veroordeelde?

Wist u dit? — De Wachttoren nr. 5 2017

Was het niet beledigend dat Jezus niet-Joden met ‘hondjes’ vergeleek?

Wist je dit? — juni 2017

Waarom noemde Jezus de dierenverkopers in de tempel in Jeruzalem ‘rovers’?

Wist je dit? — oktober 2016

Hoeveel vrijheid gaf Rome de Joodse autoriteiten in Judea in de eerste eeuw? En is het geloofwaardig dat in de oudheid iemand onkruid zou zaaien op het veld van een ander?

Wist u dit? - december 2015

Kwamen Joden echt vanuit ‘elk van de natiën die er onder de hemel zijn’ naar Jeruzalem met Pinksteren 33? Waar verbleven ze tijdens de Joodse feesten?

Wist u dit? - maart 2015

Welk voordeel had de apostel Paulus van zijn Romeinse burgerschap? Hoe werden herders in Bijbelse tijden betaald?

Wist u dit? - mei 2014

Waarom vroegen de Joden aan Pilatus of Jezus’ benen gebroken konden worden? Heeft David Goliath echt kunnen doden met een slinger?

Wist u dit? - februari 2014

Wat is de aloë die in Bijbelse tijden werd gebruikt? Welke offers waren aanvaardbaar in de tempel in Jeruzalem?

Wist u dit? - januari 2014

Hoe werden in de tijd van Jezus bijdragen voor de tempel gegeven? Was de Bijbelschrijver Lukas een nauwkeurige geschiedschrijver?