Doorgaan naar inhoud

Geeft de Bijbel een juist beeld van de Joodse ballingschap in Babylon?

Zo’n 2600 jaar geleden werden de Joden gedwongen naar Babylon te gaan, waar ze ongeveer 70 jaar als ballingen bleven. In de Bijbel staat wat God voorspelde over de omstandigheden waaronder de Joodse ballingen in Babylon zouden leven: ‘Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet de opbrengst ervan. Trouw en krijg zonen en dochters. (...) Draag bij aan de vrede in de stad waarheen ik jullie heb verbannen’ (Jeremia 29:1, 4-7). Leefden de Joden ook echt onder zulke omstandigheden?

Onderzoekers hebben meer dan 100 kleitabletten bestudeerd die afkomstig lijken te zijn uit het oude Babylon of nabijgelegen plaatsen. Uit de tabletten blijkt dat veel Joodse ballingen aan hun culturele en religieuze identiteit bleven vasthouden, terwijl ze in vrede onder Babylonisch bestuur leefden. De tabletten (uit 572 tot 477 v.Chr.) omvatten financiële documenten, zoals huur- en handelsovereenkomsten en schuldbewijzen. Een naslagwerk zegt: ‘Deze documenten geven informatie over het leven van gewone mensen in een landelijke omgeving: ze bewerkten het land en bouwden huizen, betaalden belasting en verleenden diensten aan de koning.’

Spijkerschrifttablet uit de Stad van Juda

Die belangrijke collectie documenten laat ook zien dat er een aanzienlijke Joodse gemeenschap bestond in de plaats Al Yahudu (Stad van Juda). In de tabletten zijn Joodse namen van vier generaties gekerfd, sommige daarvan met Oudhebreeuwse letters. Vóór de vondst van de tabletten wisten wetenschappers heel weinig over het leven van de Joodse ballingen in Babylon. Dr. Filip Vukosavović, lid van de raad van bestuur van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, zegt: ‘Dankzij deze tabletten komen we eindelijk meer te weten over deze mensen; we weten nu hoe ze heetten, waar ze woonden, wanneer ze leefden en wat ze deden.’

Verbannen Joden genoten een mate van vrijheid in Babylon

De verbannen Joden hadden een mate van vrijheid om binnen het land te reizen. Ze woonden ‘niet alleen in Al Yahudu, maar ook in een tiental andere steden’, zegt Vukosavović. Sommige Joden ontwikkelden vaardigheden in verschillende ambachten, wat later nuttig bleek bij de herbouw van Jeruzalem (Nehemia 3:8, 31, 32). De kleitabletten bevestigen ook dat veel Joden ervoor kozen om zelfs na hun ballingschap in Babylon te blijven. Daaruit blijkt dat ze inderdaad onder relatief vredige omstandigheden in Babylon leefden, precies zoals Gods Woord had gezegd.