Doorgaan naar inhoud

Gebed

Waarom bidden?

Heeft bidden zin?

God kan gebeden verhoren zonder wonderen te doen.

Bidden: waarom?

Weinig Bijbelse onderwerpen wekken zo veel belangstelling en nieuwsgierigheid. Maar is bidden wel nodig?

Zal God mijn gebeden verhoren?

Of God onze gebeden verhoort, hangt grotendeels van onszelf af.

Leren bidden

Wat zegt de Bijbel over het gebed?

Moeten we tot engelen of heiligen bidden?

Waar kan ik om bidden?

Lees waarom God onze persoonlijke problemen niet te onbelangrijk vindt.

Gebeden waar God naar luistert

Hoort God alle gebeden? Aanvaardt hij ze allemaal? Dit artikel geeft antwoord op die vragen.

Waarom worden sommige gebeden niet verhoord?

Als een liefdevolle vader luistert God graag naar gebeden. Maar verhoort hij elk gebed?

Waarom luistert God niet naar alle gebeden?

Lees welke gebeden God niet verhoort en naar wat voor mensen hij niet luistert.

Moeten we tot Jezus bidden?

Jezus zelf geeft het antwoord.

Waarom bidden in de naam van Jezus?

Lees hoe bidden in de naam van Jezus de Vader eert en hoe u daardoor respect toont voor Jezus.

Is het goed om tot heiligen te bidden?

Lees tot wie we volgens de Bijbel moeten bidden.